Novembrové Potulky mestom Banská Bystrica budú v prvej časti venované histórii divadla v Banskej Bystrici. V Banskej Bystrici pôsobí niekoľko divadiel. Štátna opera uvádza operné, muzikálové a baletné predstavenia.

plagat november potulkyBábkové divadlo na rázcestí sa zaoberá jednak bábkarským umením pre deti a dospelých ale aj inými formami divadla. Moderné tanečné umenie zastupuje Štúdio tanca. V meste pôsobí aj viacero umeleckých škôl, ktoré poriadajú koncerty svojich študentov a pedagógov. V Banskej Bystrici sa tiež koná medzinárodné bienále bábkarskej tvorby –  Bábkarska Bystrica.

Druhá časť Potuliek bude venovaná konkrétnemu divadelnému zoskupeniu – Divadlu z Pasáže, ktoré ako jediné divadlo na Slovensku angažuje hercov so zdravotným postihnutím. Vo svojej činnosti prepája kultúrnu, umeleckú a sociálnu oblasť. V Banskej Bystrici pôsobí už od roku 1995.

V Divadle z Pasáže, v Dennom centre divadla a v Chránenom bývaní v súčasnosti pracuje 24 ľudí, z toho 14 tvorí herecký súbor. Tieto tri organizácie sú navzájom prepojené a ani jedna by nemohla bez ďalších dvoch existovať. Toto špecifické divadlo zastrešuje príslušníkov rôznych marginalizovaných skupín, hercov so zdravotným postihnutím, utečencov, rómske komunity, ľudí s telesným a zmyslovým postihnutím.

Viac sa dozviete na novembrových Potulkách mestom v nedeľu 16. novembra 2014 od 14.00 hod. Po stretnutí pri Mariánskom stĺpe budeme pokračovať na Lazovnú ulicu priamo do Divadla z Pasáže. Potulkami bude sprevádzať Lýdia Búliková. Vstupné bude 2 €, deti do 12 rokov v sprievode rodičov bezplatne.