Pri príležitosti 50. výročia vstupu vojsk piatich štátov na územie Československa vás Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici pozýva do Thurzovho domu na dokumentárnu výstavu pod názvom Dievčina na čele protestu.

Unikátne kolekcie fotografií z roku 1968

Rok 2018 je rokom výnimočných, tzv. „osmičkových“ výročí v histórii nielen slovenského národa. Tie si vo svojom výstavnom pláne pripomína aj Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici. Po výstavách Lokaj jeho cisárskej výsosti a Veľká vojna v našich životoch venovaných práve spomienke na koniec 1. svetovej vojny a na vznik Československa, pripravila dvojica kurátorov Roman Hradecký a Vladimír Klemanič výstavu venovanú udalostiam roku 1968 v Banskej Bystrici. Atmosféru z námestia zachytil na negatívy vtedajší fotograf múzea a zoológ Jozef Teplan.

„Súbor reportážnych fotografií z roku 1968 bol v depozitári uložený v obale s označením VYRADIŤ! Až po ich dôkladnejšej analýze sme ich vyradenie opätovne prehodnotili. Dnes sú tieto fotografie s unikátnou výpovednou hodnotou základom najnovšej výstavy v Thurzovom dome,“ vysvetľuje autorský zámer výstavy jeden z jej kurátorov Vladimír Klemanič.

Historické fotografie z dvoch protestov

Fotografie Jozefa Teplana zachytávajú protesty študentov v Banskej Bystrici z 20. marca 1968 a z 21. augusta 1968. Čiernobiele snímky sú originálnym svedectvom búrlivej atmosféry z námestia a zároveň sú dôkazom dôležitého postavenia banskobystrického študentského hnutia vo víre augustových udalostí.

„Našou snahou pri výbere fotografií na výstavu bolo identifikovať jednotlivých aktérov a sprostredkovať ich osobné výpovede. Aj napriek nášmu úsiliu a rozhovorom s účastníkmi demonštrácií, sme dokázali identifikovať len minimálny počet osôb na fotografiách. Veríme, že súčasné poznanie nám pomôžu doplniť práve návštevníci výstavy, ktorí by mohli spoznať ďalších účastníkov protestov. Aktuálna výstava by tak naplnila aj svoje ďalšie poslanie a dodatočne rozšírila vedomosti a dokumentáciu danej doby,“ dopĺňa spoluautor výstavy Roman Hradecký.

Emócie okamihu

Nakoľko fotografia vždy zachytáva a vyjadruje len určitý okamih, tak aj dokumentárna výstava Dievčina na čele protestu prezentuje jedinečnú atmosféru prejavov odporu na Námestí Slovenského národného povstania v marci a v auguste 1968. Aj preto sa autori výstavy rozhodli časť fotografií umiestniť na autentickom mieste – pri obelisku Červenej armády. Fotografie z miesta konania protestov tak poskytnú obyvateľom mesta i jeho návštevníkom nefalšovanú výpoveď o oboch demonštráciách a pomôžu lepšie pochopiť atmosféru tých čias.

Výstava v Thurzovom dome potrvá od 28. augusta do 30. septembra 2018.