Organizátori Medzinárodných leteckých dní SIAF sú charakteristickí kreativitou, inovatívnosťou a snahou prinášať vždy niečo nové. Dôkazom je aj anketa Slovak Golden Wings (SGW). Ide o pilotný ročník ankety, ktorej cieľom je vyzdvihnúť  prácu pilotov, technikov, leteckého personálu, športovcov, výrobcov v leteckom priemysle, pracovníkov školstva, vývoja a výskumu i  poskytovateľov služieb v letectve.

siaf 2013, Patrulla AguilaVyhlasovateľom ankety SGW, národnej ceny letectva Slovenskej republiky je Slovenská letecká agentúra. Jej riaditeľ Hubert Štoksa hovorí: „Našou snahou je, aby sa Slovak Golden Wings stala najprestížnejšou anketou, ktorá bude každý rok zviditeľňovať a oceňovať osobnosti, projekty, inštitúcie, spoločnosti a ďalšie subjekty za ich prínos v rôznych oblastiach slovenského letectva. Pravidelne každý rok, vždy  v predvečer najväčšej leteckej udalosti –  Medzinárodných leteckých dní SIAF – sa bude konať slávnostný galavečer pri príležitosti odovzdávania národných cien v letectve Slovak Golden Wings.“

Výsledky národnej ceny letectva za rok 2013 budú historicky prvýkrát vyhlásené počas galavečera, ktorý sa uskutoční 29. augusta 2014 v Štátnej opere v Banskej Bystrici. O príjemnú atmosféru sa svojimi vystúpeniami postarajú Martin Babjak, Katarína Knechtová, Argolla a Orchester Štátnej opery Banská Bystrica so sólistami Dušanom Šimom a Patríciou Solotrukovou. Moderátorkou večera bude Adela Banášová.

Vyhlasovateľom ankety je Slovenská letecká agentúra. Odborní partneri SGW: Dopravný úrad SR; Letové prevádzkové služby SR;Úrad vojenského letectva Ministerstva obrany SR, Slovenský národný aeroklub; Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilina,  Technická univerzita – Letecká fakulta Košice. Anketa bola vyhlásená v januári 2014. Záštitu nad podujatím prevzal minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Ján Počiatek.

Mená predsedov porôt v jednotlivých kategóriách Slovak Golden Wings.

Športové letectvo SR  – PaedDr. Ján Mikuš, prezident Slovenského národného aeroklubu Gen. M.R.Štefánika

Veda / Výskum / Vzdelávanie – prof. Ing. František Adamčík, CSc., dekan TU v Košiciach – Letecká fakulta

Letecký priemysel SR – Ing.Martin Hlinka, Riaditeľ odboru priemyslu a inovácií Ministerstva hospodárstva SR

Letectvo silových zložiek SR – Ing.Jozef Dunaj, riaditeľ Úradu vojenského letectva MO SR

Civilné letectvo SR – Ing. Ján Breja – predseda Dopravného úradu SR

Sieň slávy, cena za celoživotné dielo – Ing.Miroslav Bartoš, riaditeľ Letových prevádzkových služieb SR