Rekonštrukcia operačných sál a urgentného príjmu Rooseveltovej nemocnice je spolufinancovaná zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

V týchto dňoch odštartovala v banskobystrickej nemocnici rekonštrukcia o rozmeroch, akú si zatiaľ táto budova, ktorej výstavba bola započatá v roku 1968 a odovzdaná postupne v rokoch 1981 až 1982, nepamätá. Rekonštrukčné práce sa týkajú bloku A a teda konkrétne operačných sál a nového urgentu, ako aj dodávky a montáže nových zdravotníckych technológií vrátane IT zariadení. Celková hodnota rekonštrukcie dosiahne takmer 26,5 milióna eur. Z dvoch prijatých ponúk vo verejnom obstarávaní zvíťazila spoločnosť VÁHOSTAV-SK, a.s., ktorá má aj za pomoci subdodávateľov dokončiť rekonštrukciu za približne dva roky.

Počas rekonštrukcie nebude obmedzená prevádzka nemocnice, keďže operačné sály prejdú na dvojsmenný režim. Po skončení rekonštrukcie bude mať nemocnica k dispozícii 16 operačných sál a 17  nových operačných stolov. „Po rekonštrukcii dosiahnu upravené priestory štandard vyspelých európskych krajín. Zefektívni sa logistika operačného procesu a zvýši sa komfort operovaného pacienta,“ povedala pre médiá hovorkyňa FNsP F.D.Roosvelta Ružena Maťašeje.

S rekonštrukciou súvisí aj zmena pre pacientov nemocnice, keď sa na urgentný príjem dostanú hlavným vchodom do monoblokov, pôvodný vstup na urgent je uzavretý.