V novembri sa v Banskej Bystrici uskutoční siedmy ročník medzinárodnej ľudskoprávnej konferencie HUMAN FORUM – Demokracia v ohrození?, ktorá sa tento rok bude venovať rovnosti ako univerzálnemu ľudskému právu. Jednotlivca alebo kolektív na cenu HUMAN FORUM 2020 môže verejnosť nominovať do 31. októbra 2020.  

„Cena Human Forum je vyjadrením úcty k občianskej odvahe ľudí, ktorí sa svojimi postojmi a skutkami otvorene stavajú na stranu humanistických ideálov európskej civilizácie, vzájomnej úcty a slušnosti, rešpektu k ľudskej rôznosti a dôstojnosti. Motívom udelenia ceny je potreba poukazovať na skutočnosť, že extrémizmus založený na odmietaní princípov parlamentnej demokracie a ideológiách podporujúcich intoleranciu, antisemitizmus, rasizmus a ultranacionalizmus, nie je cestou pre riešenie spoločenských problémov,“ uvádza Csilla Droppová z organizačného výboru Human Forum.

Cenu vyhlasuje, organizuje a udeľuje Organizačný výbor medzinárodného diskusného fóra o demokracii a ľudských právach HUMAN FORUM. Nominovať je možné jednotlivcov alebo skupiny ľudí, a to do 31. októbra 2020, e-mailom na adresu nievnasommeste@cko.sk. Nominácia musí obsahovať charakteristiku navrhovanej osoby alebo skupiny osôb a odôvodnenie predloženého návrhu.  O udelení ceny rozhoduje sedemčlenná Rada ceny HUMAN FORUM v zložení: Andrej Bán, Jana Dubovcová, Chuck Hirt, Alica Frühwaldová, Peter Medveď, Jolana Náterová a Peter Terem.

HUMAN FORUM organizuje občianska platforma Nie v našom meste a Centrum komunitného organizovania, v spolupráci s  Fakultou politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela, Nadáciou Ekopolis a mestom Banská Bystrica.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdanie ceny bude súčasťou podujatia HUMAN FORUM, ktoré sa uskutoční 25. – 26. novembra 2020 v Banskej Bystrici.

Viac informácií na stránke humanforum.sk.