Oblastná organizácia cestovného ruchu Stredné Slovensko v spolupráci s partnermi organizuje počas leta originálne podujatie Nočné prehliadky históriou mesta. Tie minulý rok zaznamenali veľký úspech a pozitívne ohlasy, a preto ich môžete zažiť tento rok opäť.

Nočné prehliadky históriou mesta sú interaktívne, divadelné a šermiarske vystúpenia, ktoré priblížia návštevníkom známe i menej známe udalosti a predstavia osobnosti Banskej Bystrice z novšej i dávnejšej minulosti. 

Účastníci prehliadky putujú mestom a spoznávajú rôzne pamätihodnosti. Vo viacerých prípadoch sa dostanú aj do priestorov, ktoré nie sú bežne sprístupnené“, informuje Ján Nosko, predseda predstavenstva OOCR Stredné Slovensko.

Nočné prehliadky mesta sú spojené s odborným výkladom a doplnené predovšetkým vynikajúcimi hereckými a inými umeleckými výkonmi šermiarskych skupín. „Toto obohatenie divadelnými scénkami vtiahne účastníkov ešte o čosi viac do dávnej minulosti, pomôže im bližšie si predstaviť konkrétnu osobnosť alebo udalosť spojenú s históriou daného miesta. Prehliadky sú tak pre mnohých skvelým večerným zážitkom, približuje Dominika Moravčíková, destinačný koordinátor OOCR Stredné Slovensko. 

Celkový zážitok z prehliadky umocňuje večerná a v prípade veľkých okruhov až nočná atmosféra mesta. Tvorba programu prebieha v spolupráci so šikovnými hercami z kompánie historicko-scénického šermu a sokoliarstva Vir Fortis zo Zvolena a zo spolku veselých šermiarov Cassanova z Banskej Bystrice.

„V rámci Nočných prehliadok spolupracujeme aj s Mestom Banská Bystrica,  Stredoslovenským múzeom a Múzeom Slovenského národného povstania, ktoré svojou ústretovosťou pri zabezpečení historických priestorov počas prehliadok významne prispievajú k ich atraktívnosti pre účastníkov“, dodáva Jiří Pěč, výkonný riaditeľ OOCR Stredné Slovensko.

Prehliadky sa môžete počas leta zúčastniť každý utorok, kedy sú naplánované malé okruhy, v trvaní približne 90 minút . Okrem malých okruhov sa v auguste uskutočnia aj 2 veľké okruhy, z ktorých každý trvá 2 hodiny. Začiatok nočnej prehliadky je vždy na Námestí SNP v Banskej Bystrici pred Radnicou. Vstupenky sú k dispozícii v Informačnom centre alebo na mieste pred začiatkom podujatia. 

Ďalšie skvelé zážitky v regióne, ktoré na Vás toto leto čakajú nájdete na internetovej stránke www.centralslovakia.eu alebo na www.zahoramizadolami.sk

Podujatie podporil z verejných zdrojov aj Fond na podporu umenia.