Za uplynulé roky sa Noc literatúry stala tradičným májovým literárnym podujatím aj v Banskej Bystrici. Napriek tomu, že organizátorom minulý rok prekazila plány pandémia a tento rok v máji neboli podmienky pre jej konanie ešte stále ideálne, náhradnej septembrovej edícii podujatia by už nič nemalo prekaziť plány.

Literárne podujatie, ktoré do Banskej Bystrice prináša kníhkupectvo Artforum a projekt Literárna bašta, sa bude konať v stredu 22. septembra a bude mať päť stanovíšť, ktoré sa sústredia okolo toku Hrona. Podvečerná prechádzka a niekoľko zastavení pri súčasnej literatúre dostali tento rok podnázov Proti prúdu.

Miesta podujatia budú tento rok o čosi viac netradičné ako v minulosti. Prvé literárne zastavenie sa uskutoční v exteriéri železničnej stanice Banská Bystrica – Mesto a publikum sa po jednotlivých miestach presunie až na hrádzu Hrona pri niekdajšom závode Smrečina, kde odznie posledné čítanie.

Oproti minulým rokom sa zároveň mení časová organizácia podujatia. Všetky čítania sa totiž uskutočnia iba raz a publikum sa bude po stanovištiach presúvať spoločne. Všetky texty na tomto ročníku Noci literatúry odznejú v podaní študentov a študentiek 3. ročníka herectva Fakulty dramatických umení Akadémie umení.

Harmonogram podujatia:

17:30 Železničná stanica Banská Bystrica – Mesto (ul. Pod Urpínom)

Alena Sabuchová: Šeptuchy

číta Alžbeta Kráľová

18:00 Vodomerná stanica (Hronské predmestie, blízko Hot Rod Café)

Olga Grjasnowa: Právna nejasnosť jedného manželstva, prel. Paulína Čuhová

číta Táňa Tinková

18:30 Ihrisko Hexagon (Park pod Pamätníkom SNP)

Edgar Keret: Porucha na kraji galaxii, prel. Silvia Singer, Michal Vlk

číta Norbert Čabala

19:00 Mramorový podstavec V. I. Lenina (Trieda SNP)

Daniel Speck: Bella Germania, prel. Paulína Čuhová

číta Oliver Ruttkay

19:30 Schody na hrádzi Hrona (pri Smrečine)

Stanisław Lem: Solaris, prel. Samuel Marec

číta Michal Babčo

Vstup na podujatie je voľný. Podujatie sa koná v režime OTP

Noc literatúry na Slovensku pripravuje České centrum v spolupráci so združením zahraničných kultúrnych inštitútov siete EUNIC (European Union National Institutes for Culture), kultúrnymi oddeleniami veľvyslanectiev a Zastúpením Európskej komisie na Slovensku.