Do podujatia Noc kostolov sa v Banskobystrickom kraji zapojí celkovo trinásť chrámov. Tie pripravili pre návštevníkov zaujímavý program, spojený najmä s historickými prehliadkami, prednáškami či predstavovaním zaujímavostí.

Z banskobystrických chrámov otvorí v piatkovú noc svoje brány päť. V Katedrále sv. Františka Xaverského sa pred šiestou hodinou rozozvučia zvony, po ktorých bude nasledovať slávnostná omša vysielaná v priamom prenose Rádia Lumen. Od siedmej hodiny do polnoci sa každú polhodinu uskutoční komentovaná prehliadka chrámom zameraná na jeho históriu a interiér. Po prvýkrát bude možné vstúpiť do krypty, do ktorej v dávnej minulosti pochovávali Jezuiti predstavených kolégia. Od založenia diecézy sú tieto priestory miestom posledného odpočinku viacerých významnejších kanonikov.

Obdobný program je naplánovaný aj v kostole Nanebovzatia Panny Márie. V jednej z najznámejších banskobystrických pamiatok prebehnú v rovnakom čase ako v katedrále každú hodinu historické prednášky a prehliadky. Počas prestávok sa návštevníci dozvedia zaujímavosti o historickom organe a vypočuť si budú môcť jeho sýty hlas. Historický pohľad každú polhodinu ponúka aj kostol sv. Alžbety na Dolnej ulici.

Do Noci kostolov sa zapojí tiež kostol Panny Márie Pomocnice kresťanov na najväčšom sídlisku Sásová a Kaplnka sv. Michala Archanjela na Fončorde. V prvom spomínanom otvoria knižnicu, zatiaľ čo v herni saleziánskeho mládežníckeho strediska budú znieť gospelové melódie počas vystúpenia kapely Budzogáň.

Na zaujímavý program v súvislosti s Nocou kostolov 2012 sa môžu tešiť aj v Banskej Štiavnici či Kremnici. Myšlienku podujatia podporí šesť diecéz na území celého Slovenska. Okrem rímskokatolíckych aj gréckokatolícke, Pravoslávna cirkev, Evanjelická cirkev augsburského vyznania, Cirkev adventistov siedmeho dňa, Reformovaná kresťanská cirkev, Bratská jednota baptistov či Cirkev bratská.

Rozpis programu v banskobystrických kostoloch počas Noci kostolov 1. júna

Katedrálny kostol sv. Františka Xaverského, Námestie SNP:
17.50 – 18.00 – zvonenie zvonov
18.00 – 18.50 – Svätá omša v priamom prenose Rádia Lumen
19.00 – 24.00 – každú polhodinu:
pred Katedrálou – história miesta a stavby kostola
v lodi Katedrály – o tom, čo sa vnútri nachádza
v sakristii – o liturgických odevoch a predmetoch
v krypte – o osobnostiach, ktoré tu čakajú na vzkriesenie

Kaplnka sv. Michala v Katedrále sv. Františka Xaverského:
19.00 – 24.00 – v súčinnosti s programom v Katedrále, vchod cez sakristiu Katedrály vlastný program:
20.00 – 20.15 – živé vysielanie modlitby Vešpier
20.15 – 24.00 – prednášky:
– história Kaplnky sv. Michala
– prečo je archanjel Michal patrónom Rádia Lumen
– krátka história Rádia Lumen
– možnosť vypočutia ukážok najzaujímavejších relácií

Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Námestie Štefana Moysesa:
17.50 – 18.00 – zvonenie zvonov
18.00 – 24.00 – každú hodinu:
– historický pohľad
– v prestávkach bude možnosť dozvedieť sa veľa zaujímavého o historickom organe a vypočuť si jeho sýty hlas.
– možnosť aj individuálnej prehliadky

Kostol sv. Alžbety, Dolná ulica
18.00 – 24.00 – každú polhodinu historický pohľad, možnosť aj individuálnej prehliadky

Kostol Panny Márie Pomocnice kresťanov, sídlisko Sásová

Kaplnka sv. Michala Archanjela, Fončorda