V piatok 11. júla sa banskobystrická mestská polícia zaoberala podnetmi občanov, ktorí upozornili na problematické správanie bezdomovcom na sídlisku Fončorda, v blízkosti panelákov na Internátnej ulici.

astraNielenže neoprávnene užívali súkromný majetok, ale upozorňovali na seba aj svojim bezohľadným správaním. Samotní obyvatelia lokality požiadali o pomoc s riešením toho problému. Ľudia bez domova zanechávajú po sebe neporiadok, odhadzujú odpadky, vykonávajú biologické potreby, žobrú peniaze na nákup alkoholických nápojov a dostávajú sa do konfliktov s ostatnými spoluobčanmi, čím sa dopúšťajú priestupku na úseku občianskeho  spolunažívania.

Zopakoval sa tak problém spred roka, keď sa neprispôsobiví občania ”usadili” pod prístreškom tej istej budovy. Za pomoci pracovníkov oddelenia sociálnej intervencie Mestského úradu v Banskej Bystrici, bol problém na krátky čas zažehnaný. Neporiadok odstránila firma Ganz na náklady mesta.  V čase zásahu sa v opustených  priestoroch nachádzali 38-ročný Michal z Banskej Bystrice, 32-ročný Jozef z Bacúcha a 51-ročný Juraj z Valaskej. Pri bezpečnostnej prehliadke boli u jedného z nich nájdené dva nože. Partii bezdomovcov robil spoločnosť aj pes – staford, ktorý bol odchytený príslušníkmi mestskej polície a umiestnený v Karanténnej stanici pre zvieratá mesta Banská Bystrica so sídlom vo Zvolene.

Úlohou operátorov kamerového systému mestskej polície je prioritne kontrolovať kamerou okolie nákupného strediska ASTRA. Tento rok bola na mestskej polícii prijatá žiadosť konateľa nákupného strediska ASTRA, aby sa zvýšila kontrola nákupného strediska a jeho okolia, kvôli častým návštevám bezdomovcov a s tým súvisiacim rušením verejného poriadku. Mestská polícia upozorňuje občanov, že peniaze, ktoré od nich vyžobrú použijú na nákup alkoholických nápojov, prchavých látok alebo drog.