Desiaty december je Medzinárodný deň ľudských práv. V tento deň vyvrcholí medzinárodná kampaň 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách. Do odkazu desiateho decembra prispieva aj Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici.

Na utorok 10. decembra Bábkové divadlo na Rázcestí (BDNR) pripravilo angažovaný divadelno-diskusný večer, ktorým okrem kampane 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách vyvrcholí aj projekt Divadlom k diskusii. Podujatie sa uskutoční v priestore Laboratória súčasného umenia FVU AU Výrobné družstvo na Hornej ulici 36.

Kampaň 16 dní aktivizmu proti rodovo podmienenému násiliu páchanému na ženách sa koná každoročne v rozpätí symbolických dátumov – 25. novembra, ktorý je Medzinárodným dňom boja proti násiliu páchanému na ženách a 10. decembra, ktorý je Medzinárodným dňom ľudských práv. Ide o svetovú kampaň, do ktorej sa na Slovensku zapájajú ženské neziskové organizácie (Aspekt BA, Možnosť voľby BA, Fenestra KE a i.), ľudskoprávne združenia, rovnako ako jednotlivci a jednotlivkyne, aby vyjadrili solidaritu so ženami, ktoré sú obeťami domáceho násilia a artikulovali postoj, že násilie nemá v našej spoločnosti miesto.

Divadlom k diskusii

Bábkové divadlo na Rázcestí sa do kampane 16 dní aktivizmu aktívne zapája od roku 2003. Na podporu kampane vyvíja rôzne paradivadelné, performatívne aktivity, napríklad happening pri príležitosti výstavy Umlčané svedkyne, v spolupráci so združením Fenestra Košice, inscenované čítanie Eve Ensler Vagína monológy, happening Vec: Cesta č. 5 s viacerými ženskými mimovládnymi organizáciami, či projekt Živá ženská knižnica a ďalšie.

Ľudskoprávny projekt Demokratická živá knižnica pre školy vznikol v divadle v roku 2018 na základe modelu tzv. živých knižníc, kedy o ľudskoprávnych témach hovoria priamo zástupcovia, zástupkyne danej menšiny. Integrálnou súčasťou projektu je diskusia performeriek, prípadne lektoriek s publikom. Projekt upozorňuje na témy inakosti, artikuluje hodnoty tolerancie, demokracie, ochrany práv menšín.

V projekte sú dve scénické diela – inscenované čítanie Papuša z rovnomennej knihy vydavateľstva reportážnej literatúry Absynt o živote a diele rómskej poľskej poetky Bronislawy Wajs (účinkujú študentky, hostky Janka Balková, Janka Plešková) a autorská performancia na podporu tolerancie párov rovnakého pohlavia a ľudí s inou rodovou identitou Tak či inak, láska (účinkuje performerka, hostka Viktória Jehlárová). Počas roku 2019 projekt pokračoval pod názvom Divadlom k diskusii. Účinkoval v základných a stredných školách v rôznych mestách Banskobystrického kraja. Od začiatku projektu (september 2018) sa predstavení zúčastnilo a o témach diskutovalo viac ako sedemsto študentov, študentiek.

V utorok 10. decembra projekt vyvrcholí verejným uvedením v rámci finálneho dňa kampane 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách. Súčasťou večera je protestná „pískačka“, ktorá je výrazným prvkom kampane. V tento deň paralelne pískajú ľudia vo viacerých mestách Slovenska a sveta. Symbolicky tak „vypískajú“ násilie páchané na ženách, ktoré by nemalo mať miesto v žiadnej spoločnosti.

Podujatie, ktoré vzniklo v spolupráci s Laboratóriom súčasného umenia FVU AU Výrobné družstvo v Banskej Bystrici, kde sa aj koná, sa začína o 19:00 h. Vstup je voľný.

Projekt Divadlom k diskusii podporilo Ministerstvo spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd. Zriaďovateľom BDNR je BBSK.