Od roku 1991 každoročne vyhlasuje Svetová federácia duševného zdravia (WFMH) v spolupráci so Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) 10. október za Svetový deň duševného zdravia. Tento rok sa obzvlášť kladie dôraz na to, aby sa dostupnosť starostlivosti o duševné zdravie stala realitou rovnako pre všetkých.

Podľa údajov NCZI v správe o Psychiatrickej starostlivosti za rok 2020 celkovo bolo v psychiatrických ambulanciách vyšetrených 364 464 osôb, pričom častejšie išlo o ženy. V roku 2020 bola psychická porucha diagnostikovaná prvýkrát v živote 61 030 osobám, pričom najviac prípadov bolo v skupine starších obyvateľov nad 75 rokov.

V ústavnej psychiatrickej starostlivosti bolo v roku 2020 hospitalizovaných 36 862 pacientov (častejšie boli hospitalizovaní muži ako ženy). Najčastejšou príčinou hospitalizácie (podobne ako v predchádzajúcich rokoch) boli poruchy psychiky a správania zapríčinené užívaním alkoholu. Za účelom zvýšenia povedomia a osvety v zásadách duševnej hygieny a psychohygieny MUDr. Mária PaizanosováMgr. Petra Koppová, PhD. z oddelenia podpory zdravia a výchovy k zdraviu z RÚVZ BB pripravili pre verejnosť niekoľko základných tipov a rád.

„S podporou a prevenciou v oblasti duševného zdravia sa musí v prvom rade začať už v detstve, v rodine. Medzi faktory vplývajúce na správny duševný vývin radíme dobré vzťahy medzi členmi rodiny, podporu od rodiny, správne rodinné vzory, budovanie dobrých spoločenských zručností, sebadôvery, podporovanie samostatnosti. Je potrebné brať ohľad na individuálne vlastnosti a schopnosti, záujmy i potreby každého člena rodiny a dať deťom pocit, že sú milované a akceptované,“ – uviedla MUDr. Paizanosová.

Hlavným cieľom duševnej hygieny je systém pravidiel a rád, pomocou ktorého vieme udržiavať, prehlbovať ale aj znovu obnoviť naše duševné zdravie a jeho rovnováhu. Rozumejú sa tým postupy, ktoré vedú k tomu, aby si človek vedel poradiť s každodennými aj náročnými situáciami či už v rodine, v škole alebo v práci. K týmto postupom zaraďujeme: poznanie seba samého, autoreguláciu hlavných oblastí psychickej činnosti vrátane umenia riadiť a využívať svoj čas čo najefektívnejšie (čas na prácu, odpočinok, prestávky), rozvoj a udržiavanie primeraných sociálnych kontaktov a väzieb, dodržiavanie zásad zdravého životného štýlu vo všetkých dimenziách (pravidelná fyzická aktivita na čerstvom vzduchu, vyvážená pestrá strava, dostatok spánku a pod.).

MUDr. Paizanosová na záver odporúča: „Keď sa vo svojom živote stretnete s nejakým problémom, s ktorým si neviete dať sami rady, nie je žiadnou hanbou vyhľadať odbornú pomoc. Na Slovensku existuje množstvo ambulantných zdravotníckych zariadení, na ktoré sa môžete obrátiť.“ Ich zoznam je dostupný na tomto odkaze.