Začiatkom októbra bola sprístupnená www stránka 3D Slovakia na Google Earth, ktorej cieľom je propagovať atraktívne miesta na Slovensku prostredníctvom užívateľsky prívetivého prostredia Google Earth. Jedným z prvých projektov sprístupnených touto stránkou je „sedem divov Banskobystrického kraja“.

Aj keď centrum Banskej Bystrice nepatrí medzi sedem divov kraja, vďaka rôznym nadšencom či špecializovaným spoločnostiam sa postupne na mape objavujú 3D objekty z mesta.

Prostredie známeho geografického prehliadača ponúka možnosť interaktívneho pohybu nad zemským povrchom, ktorý je pokrytý textúrou leteckých snímok a realistickými trojrozmernými objekty. Návštevníkovi sa tak ponúka príjemný zážitok z poznávania krajiny.

Prvým z projektov je postupné sprístupňovanie nášho regiónu na tejto platforme a konkrétne siedmich divov Banskobystrického kraja. Tento projekt vyrastá na spolupráci Banskobystrického samosprávneho kraja, nedávno vzniknutej Oblastnej organizácie cestovného ruchu a autora návrhu – banskobystrickej spoločnosti 3D model, s.r.o.

Návštevník stránky má možnosť navštíviť najzaujímavejšie miesta Banskobystrického regiónu označené ako „sedem divov kraja“ prostredníctvom známeho trojrozmerného geografického prehliadača Google Earth, bez toho aby ho musel inštalovať. Virtuálny prelet cez jednotlivé miesta sa ovláda intuitívnymi tlačidlami. Prelet sa dá kedykoľvek zastaviť a špeciálne pripravených nástrojov navštevovať jednotlivé miesta (divy kraja) v poradí aké si sám zvolí. Nie všetky objekty sú však zatiaľ prerobené do 3D modelu.

V súčasnej dobe sa nachádza v Banskej Bystrici a Zvolene len niekoľko trojrozmerných modelov. To by sa však malo v najbližšej dobe zmeniť a mestá v našom regióne by sa mali zaradiť medzi metropoly, ktoré sa už virtuálnou realitou pýšia. Postupné budovanie virtuálneho prostredia úzko súvisí aj s nedávnou aktivitou spoločnosti Google, ktorá vykonávala v letných mesiacoch v Banskej Bystrici pozemné snímkovanie pre službu Street View.

3D modely si môžete pozrieť v projekte Google Earth alebo už aj na internete v projekte Google Maps s povolením zobrazenia 3D objektov. Sedem divov kraja, ale aj ďalšie domáce zaujímavosti nájdete na stránke 3D Slovakia na Google Earth.