Investor sa dosiaľ nedočkal stanoviska ohľadom participácie samosprávy na projekte výstavby nájomných bytov v lokalite Belveder, a tak hľadá riešenia, ako projekt zrealizovať aj bez účasti mesta. Záujem o cenovo zaujímavé „bývanie pre mladých“ v lukratívnej lokalite už vraj prejavilo vyše 540 ľudí.

Pred necelým rokom predstavila banskobystrická spoločnosť VAV Invest zámer využiť časť svojich pozemkov v lokalite Belveder. O téme sme vás informovali už vo viacerých príspevkoch…

Pôvodný projekt počítal s výstavbou 225 nájomných bytov. Malo by ísť prevažne o dvoj a troj-izbové byty, ktoré mali nájomníci získať na päť rokov s možnosťou následného odkúpenia, alebo  predĺženia nájomnej zmluvy. To všetko pri nájme do tristo eur aj s energiami a všetkými službami. Navyše by sa mala pri odkúpení polovica už zaplateného nájmu odpočítať z kúpnej ceny. V priebehu niekoľkých týždňov od zverejnenia počet záujemcov cez elektronický formulár na internetovej stránke investora prevýšil počet projektovaných bytov. Výhodné podmienky pre nájomníkov sa mali dosiahnuť najmä tým, že záruky by prebrala samospráva. Tá mala podľa projektu investora po dokončení stavby skrz banku odkúpiť a splácať z nájomného, respektíve z predaja bytov.

Aj keď ešte v decembri banskobystrické mestské zastupiteľstvo poverilo úrad vypracovaním ekonomickej analýzy vstupu mesta do tohto projektu, spoločnosť VAV Invest sa do dnešných dní nedočkala žiadnej relevantnej reakcie. Spoločnosť preto pristúpila k prepracovaniu projektu tak, aby nebol závislý od spolupráce so samosprávou. Vyplýva to z listu, ktorý záujemcom o bývanie investičná spoločnosť rozoslala.

Prvú etapu s 98 bytmi chce začať investor stavať už v lete, keď by už malo byť právoplatné stavebné povolenie. O rok na to sa počíta s ďalšou etapou s približne 110 bytmi.

Ako výrazne sa zmenia predpokladané podmienky pre budúcich nájomníkov vzhľadom na fakt, že mesto nebude vlastníkom budov, ešte známe nie je. Aktuálne ešte len zisťujú definitívne obstarávacie náklady stavby. Minimálne už investor hovorí o trojročných zmluvách s možnou prolongáciou a rovnako trvajúcom predkupnom práve, pričom vlani projekt počítal s päťročnými zmluvami.

Projekt nájomných bytov na Belvederi by výrazne oživil bytovú výstavbu v Banskej Bystrici. V našom regióne sa v poslednom období o stavebnom „boome“ totiž nedá hovoriť. Vlani bolo podľa Štatistického úradu Slovenskej republiky v celom okrese Banská Bystrica dokončených 230 bytov, čo je ešte o tridsať menej, než rok predtým.