Andrej Sliacky je študentom etiky a aplikovanej etiky na Fakulte humanitných vied, Univerzity Mateja Bela. Mimo školy sa venuje práci v médiách, ako kameraman a režisér. Momentálne sa stal najmladším kandidátom na post poslanca Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici.

Čo ťa podnietilo uchádzať sa o poslanecký mandát?

Denne sa každý z nás „potýka“ s politikou, hlavne tou veľkou, ktorú nám do hláv masírujú masovokomunikačné prostriedky. O tej komunálnej sa dozvedáme len málo a neúplne. Preto sa nemôžeme čudovať, že napríklad občania nepoznajú poslancov a hlavne ich činnosť. Sem tam sa dostane  niektorý na obrazovku televízie a to len preto aby skritizoval nejaké rozhodnutia, nie aby prezentoval svoju prácu. Popravde povedané takíto poslanci ma štvú, pretože len kritizujú, ale neprinášajú nič pre zlepšenie. Preto som sa rozhodol, že budem kandidovať za poslanca Mestského zastupiteľstva.

Teda aký je cieľ?

Prvoradým cieľom je zmena prístupu a vzťahu POSLANEC – OBČAN, ide o to preniesť politiku a mestské rozhodovanie bližšie k občanom, aby tí nemali pocit, že ich sa to netýka a že pre poslancov a politikov všeobecne sú občana dôležitý len pred voľbami. Práve toto by som chcel zmeniť, aby občan presne vedel čo a ako jeho mesto, ním zvolený zástupca presadil a ako sa zachoval vo vzťahu ekonomika – morálka – mesto. Potom nech občania súdia.

Mojím zámerom je priblížiť prácu poslancov priamo ľudom, jedným z mojich predvolebných úmyslov bolo zabezpečenie priamych prenosov cez internet z rokovaní mestského zastupiteľstva, tak ako je to pri zasadnutiach krajskej samosprávy. Medzitým   poslanci schválili že záznamy budú verejne prístupné, ale tie priame prenosy tam stále absentujú.

Aké sú tvoje hlavné vízie o naplnení práce poslanca?

Hlavným úmyslom stále zostáva moje predvolebné heslo MORÁLNE – VEREJNE – TRANSPARENTNE, v rámci tých troch slov mienim vykonávať môj potenciálny poslanecký mandát, teda tak aby mesto a jeho občania mali z môjho pôsobenia osoh a nie niekoho ďalšieho, ktorý kašle na nich. Morálne konanie prináša so sebou zodpovednosť za konečný výsledok, a preto len kombinácia morálky a transparentnosti môže priniesť pre toto mesto nový pozitívny impulz, či už v podnikateľskej, investorskej, ale aj komunikačnej sfére. Svoje odhodlanie a moje ideály chcem takto plnohodnotne napĺňať aj v priestore rozhodovanie vo veciach verejných. Ako študent obchodnej akadémie a v súčasnosti študent etiky viem spojiť  sféru podnikateľskú a sféru morálky v prijateľnom pomere.

Máš aj niečo konkrétne?

Mám veľmi blízky vzťah k športu, v minulosti som hrával aktívne futbal a tenis a preto by som chcel prispieť aj k podpore športu. Športu vrcholového ale aj športu rekreačného.

Banskobystrická štvrť Rudlová – Sásová je viac ako tridsaťtisícová aglomerácia, kde však stále absentujú športoviská. Niečo sa vybudovalo, ale treba rozhodne viac. Okolie ponúka toho dosť na bežnú turistiku, no prečo obyvatelia majú dochádzať v lete  si zakorčuľovať na kolieskových korčuliach až na Veľkú Lúku? Presúvaním sa do tak vzdialených miest ľudia strácajú čas, ich dopravné prostriedky znečisťujú prostredie a navyše športujú na cestách v plnej premávke, teda je to aj o bezpečí. Prečo sú plány, za každú cenu stavať nenákladné a jednoduché športoviská iba smerom na Zvolen, keď tam hustota obyvateľstva dosahuje iba niekoľko percent oproti aglomerácii za ktorú kandidujem. Práve tu je nutné vybudovať toho viac, pre viacero druhov rekreačných športov a  konkrétnym mojim zámerom je snaha vybudovania cyklistického chodníka a asflatovej in-line korčuliarskej dráhy na okraji sídliska  Rudlová-Sásová.

Dotkol si sa dopravy. Tá tiež určite nie je dobrá?

Do programu som zaradil aj  bod o znovuzavedenie nočných spojov. Uvedomujem si že to nie je možné dosiahnuť zo dňa na deň, ale v nejakej racionálnej dohode a spolupráci mesta s prevádzkovateľmi mestskej dopravy a polície, by sa to mohlo podariť.  Samostatnou kapitolou je stav ciest, chodníkov a samozrejme stav parkovania na najväčšom banskobystrickom sídlisku. Riešiť problém dopravy je obzvlášť zložité. Peňazí je málo a nie na všetky úseky ciest a chodníkov sa vždy dostane. Problém nedostatku parkovacích miest sa dá vyriešiť v podstate za minimálnej finančnej náročnosti. Nemusíme stavať veľké parkovacie domy za niekoľko miliónov, ale stačí lepšie využitie niektorých priestranstiev napríklad na Tatranskej ulici.

Je toho aj viac?

V neposlednom rade mám na mysli čistotu a kultúry nášho sídliska. Mojou víziou je zveľadenie Sásovej, aby sa stala bezpečným a tvorivým prostredím pre pokojný rodinný život. K tomu by mala prispieť aj lepšia miera informovanosti občanov, o dianí v meste, o konaní športových a kultúrnych podujatí Banskobystrický siedmy volebný obvod je počtom obyvateľov väčší ako niektoré okresné mestá na Slovensku a určite si zaslúži mimoriadne veľkú pozornosť.

V programe spomínaš informovanosť obyvateľov. Dá sa dosiahnuť?

Ako mladý človek, a dokonca ako najmladší kandidát na poslanca, si plne uvedomujem že žijeme v informačnej dobe plnej internetu a médií. Pritom krajské mesto nemá vlastné noviny, ak nerátame média typu Radničné noviny, ktoré vydáva Mestský úrad  iba na svoju chválu, či iné čisto inzertné periodiká. Preto  si myslím, že mesto a jeho mestský úrad by  aktívne  mal využívať komunikačné prostriedky, ktoré sú však dostupné aj obyvateľom, turistom a isto aj prípadným či existujúcim  investorom.

Keďže informovanosť je dôležitá, zriadil som si e-mailovú adresu vasposlanec@gmail.com, kde vám rád odpoviem na všetky vaše otázky týkajúce sa rozvoju mesta, a hlavne nášho sídliska Sásová  a Rudlová.

Čo teda povedať na záver?

Rád si kladiem splniteľné ciele a také ciele a vízie som si dal aj do volebného programu. Áno, mnohí si povedia že tieto ciele sú nereálne ale ja by som chcel všetkých občanov a voličov v obvode Sásová – Rudlová presvedčiť, že keď väčšina z nás bude aktívna a navzájom si pomôžeme, tak sa to dá.

Číslo 44 je v Sásovej a Rudlovej správna voľba.