INEKO priniesol rebríček stredných a základných škôl. V celoslovenskom meraní sa medzi základnými školami najlepšie umiestnila banskobystrická Základná škola Slobodného slovenského vysielača.

GJGTMimovládna organizácia Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) hodnotila školy na základe výsledkov ich žiakov. „Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí) a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom,“ píše INEKO na stránkach projektu.

Najlepšími výsledkami medzi základnými školami sa môže hrdiť Základná škola Slobodného slovenského vysielača na Skuteckého ulici. Obsadila 1. miesto na celoslovenskej úrovni, spomedzi škôl v okrese ju nasleduje na 208. mieste ZŠ Školská v Selciach.

Spomedzi gymnázií najlepšie obstálo Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici, ktoré skončilo na 20. mieste. Nasleduje ho Katolícke gymnázium Štefana Moysesa na 88. mieste.

Samotné INEKO hovorí, že rebríčky majú byť iba pomocným ukazovateľom pri výbere školy a mali by pritiahnuť záujem verejnosti k diskusii o kvalite škôl. „Pre získanie presnejšieho obrazu by sa rodičia mali škôl pýtať na ďalšie uplatnenie absolventov, či už v prijímaní na vyšší stupeň vzdelávania alebo pri vstupe na trh práce. Dôležité sú aj informácie o účasti študentov na rôznych súťažiach, o technickom vybavení alebo o štruktúre predmetov,“ píše na stránkach INEKO.

Banskobystrický kraj – gymnáziá

Miesto za SR 2013 Skóre 2013 Kraj Názov Ulica Obec Skóre 2012 Miesto za SR 2012
20 6.66 BB Gymnázium J.G.T. J.G.Tajovského 25 Banská Bystrica 6.63 18
26 6.49 BB Gymnázium M.R. J. Kollára 2 Žiar nad Hronom 6.45 30
52 6.08 BB Gymnázium B.S.T. Haličská cesta 9 Lučenec 6.05 57
68 5.87 BB Evanjelické gymnázium Jesenského 836 Tisovec 5.98 65
76 5.78 BB Gymnázium Ľ.Š. Hronská 3 Zvolen 5.77 80
83 5.73 BB Gymnázium Štúrova 849 Detva 5.74 81
88 5.62 BB Katolícke gymnázium Š.M Hurbanova 9 Banská Bystrica 5.58 90
92 5.58 BB Gymnázium A.Sládkoviča J.A Komenského 18 Banská Bystrica 5.62 89
95 5.54 BB Gymnázium F.Š. Bernolákova 9 Nová Baňa 5.63 88
97 5.53 BB Evanjelické gymnázium Skuteckého 5 Banská Bystrica 5.36 97

Banskobystrický kraj – SOŠ

Miesto za SR 2013 Skóre 2013 Kraj Názov Ulica Obec Skóre 2012 Miesto za SR 2012
18 70.9 BB Hotelová akadémia Malinovského 1 Brezno 70.6 9
20 70.2 BB Obchodná akadémia Malinovského 1 Brezno 69.2 20
23 70 BB Spojená škola – OA Štúrova 848 Detva 67.8 28
29 69.3 BB Obchodná akadémia Lúčna 4 Lučenec 68.3 25
49 66.5 BB Súkr.stred.umel.škola Kyslá 214 Hodruša – Hámre 63.1 67
51 66.2 BB Škola úžit.výtvarníctva P. Križku 4 Kremnica 64.5 53
65 65 BB SPŠ J.M. Hurbanova 6 Banská Bystrica 67.4 33
67 64.9 BB Súkr.obchodná akadémia Ul.SNP 16 Žiar nad Hronom 58.5 121
70 64.6 BB Obchodná akadémia J.G.Tajovského 25 Banská Bystrica 62.8 74
75 64.2 BB Stredná zdravot. škola J.G.Tajovského 24 Banská Bystrica 62.7 76

Banskobystrický kraj – základné školy

Miesto za SR 2013 Skóre 2013 Kraj Názov Ulica Obec Skóre 2012 Miesto za SR 2012
1 8.21 BB Základná škola SSV Skuteckého 8 Banská Bystrica 7.8 1
14 6.43 BB Základná škola Komenského 34 Polomka 5.04 105
36 6.02 BB Základná škola Hrnčiarska 1 Zvolen 5.28 70
44 5.95 BB Základná škola Petra Jilemnického 2 Zvolen 5.21 78
160 5.28 BB Základná škola Školská 15 Nová Baňa 5.01 114
172 5.25 BB Základná škola s MŠ A. Kmeťa 1 Žiar nad Hronom 4.77 169
185 5.22 BB Základná škola J.A.Komenského 7 Revúca 5.06 101
198 5.19 BB Základná škola Kriváň 435 Kriváň 4.17 340
207 5.17 BB Základná škola M. Rázusa 3 Zvolen 4.93 124
208 5.17 BB Základná škola Školská 4 Selce (pri BB) 4.31 298
215 5.14 BB Základná škola Spojová 14 Banská Bystrica 4.8 161
221 5.12 BB Základná škola Ďumbierska 17 Banská Bystrica 4.36 273
225 5.11 BB Základná škola A. Bernoláka 20 Detva 4.52 223
230 5.1 BB Základná škola P. Dobšinského 17 Banská Štiavnica 4.07 360
238 5.07 BB Základná škola Štúrova 12 Detva 5 116
267 4.99 BB Základná škola Rúbanisko II 3079 Lučenec 4.09 358
271 4.97 BB Základná škola Hviezdoslavova 1 Revúca 4.52 222
278 4.95 BB Základná škola Hodžova 9 Zvolen 3.8 424
286 4.94 BB Základná škola Školská 604 Heľpa 4.3 299
297 4.91 BB Základná škola s MŠ Školská 622 Brusno 5.23 75