Foto_Banská Bystrica_1Študenti Spojenej strednej školy – Strednej priemyselnej školy stavebnej z Banskej Bystrice Ľubomír Svetlošák a Maroš Skladaný skončili na 3. mieste v 7. ročníku medzinárodnej súťaže Stavby z vlnitej lepenky, čo im prinieslo prvenstvo medzi slovenskými školami. Študenti vytvorili model z ekologického obalového materiálu na tému „Mosty v mojom okolí“.

Vo finále vyhrali študenti z Hradce Králové a druhé miesto obsadilo Valašské Meziříčí. V súťaži sa stretlo rekordných 20 stredných škôl z Českej republiky a 12 zo Slovenska. Tohto roku súťaž usporiadal Zväz výrobcov vlnitých lepeniek Českej republiky a Zväz výrobcov a spracovateľov vlnitej lepenky Slovenskej republiky v spolupráci so spoločnosťou EKO-KOM. Záštitu nad projektom prevzalo Ministerstvo životného prostredia Českej republiky. Finále s vyhlásením výsledkov prebehlo v Národnom poľnohospodárskom múzeu Praha v stredu 19. júna 2013.

Súťaž Stavby z vlnitej lepenky, určená pre stredné školy so zameraním na stavebníctvo, prebehla už siedmy raz. Študenti mali úlohu vytvoriť model mosta. Jediným obmedzením bolo, že na výrobu modelov mohla slúžiť výlučne vlnitá lepenka, teda ekologický materiál používaný na výrobu obalov.

„Tento ročník bol rekordný ako v počte 32 zúčastnených škôl, tak aj v kvalite prihlásených stavieb. Navyše sme vďaka spolupráci so slovenským zväzom navýšili odmeny pre študentov takmer o 40 %,“ hovorí zástupca Zväzu výrobcov vlnitých lepeniek Foto_Banská BystricaPavel Sobol a k rastúcej  obľube súťaže a stále lepšej kvalite stavieb dodal: „Na niektorých školách vytvára stavby aj niekoľko  tímov a z nich si vyberie škola tú najlepšiu, ktorú potom pošle do súťaže.“

Finálové kolo hostilo Národné poľnohospodárske múzeum Praha, kde študenti navštívili aj výstavu „Od vekov slúžim človeku“ o histórii obalovej techniky, transporte potravín a recyklácie obalov a historickom kontexte potravinových obalov, ktorá je pre verejnosť otvorená až do roku 2017. Nad súťažou Stavby z vlnitej lepenky prevzalo záštitu Ministerstvo životného prostredia Českej republiky a partnerom bola spoločnosť EKO-KOM a.s.