Nedávno sme na našom portáli písali o najkrajších slovenských poštových známkach za rok 2013. Na prvom mieste sa umiestnila známka 1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu. V týchto dňoch Slovenská pošta práve s touto známkou triumfovala v súťaži o najkrajšiu známku sveta!

najkrajsia znamkaCenu za najkrajšiu poštovú známku sveta s kresťanskou tematikou v súťaži Il Premio Internazionale d’arte filatelica San Gabriele získala Slovenská pošta po prvý raz v histórii. Cena je každoročne udeľovaná tej poštovej známke, ktorá mimoriadnym a významným spôsobom prispela k šíreniu kresťanského posolstva vo svete. Z tohto dôvodu je táto Cena nazvaná podľa anjela zvestujúceho Panne Márii narodenie Krista, ktorý je zároveň patrónom celosvetovej únie zberateľov poštových známok s kresťanskou tematikou – Spoločnosti Sv. Gabriel.

O udelení Ceny sv. Gabriela Slovensku rozhodla odborná porota vedená Trentským arcibiskupom Luigi Bressanom, rakúskym kardinálom Christophom Schönbornom a exministrom poľnohospodárstva Talianskej republiky Giannim Fontanom, prezidentom poroty. Cenu prevzal zástupca Slovenskej pošty 28. septembra v Museo Ceramiche Fondation Fioroni v Legnago pri Verone.

Známka 1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu bola vydaná 12. júna 2013 ako spoločné vydanie s Bulharskom, Českou republikou a Vatikánom na základe iniciatívy SP, a.s., ktorá ostatným krajinám poskytla výtvarný návrh známky. Ten vytvoril akademický maliar prof. Dušan Kállay. Známku s nominálnou hodnotou 1,60 € a rozmermi 44,4 x 54,4 mm vytlačila technikou ocelotlače z plochej platne v kombinácii s ofsetom Poštovní tiskárna cenin Praha. Obrazový motív známky predstavuje freska Osobný súd sv. Cyrila z baziliky San Clemente v Ríme. Autorom rytiny je Miloš Ondráček.

Zámerom emisie nebolo len pripomenúť si okrúhle výročie príchodu byzantských vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy v rámci Roka sv. Cyrila a Metoda 2013, ale tiež prezentovať slovenskej a svetovej verejnosti málo známe najstaršie zobrazenia oboch spolupatrónov Európy. Tie boli objavené v roku 1862 v suteréne kostola sv. Klimenta v Ríme pri príležitosti pripravovaných osláv 1000. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda ku Slovanom. Najstaršie známe zobrazenie našich vierozvestcov sa zachovalo na freske situovanej v predsieni pri vstupe do dolného kostola,  stvárňujúcej Osobný súd sv. Cyrila a Metoda z 9. storočia, na základe čoho sa predpokladá, že táto freska bola namaľovaná nad hrobom sv. Cyrila. Freska je v súčasnosti takmer nečitateľná, čo spôsobili pietne dotyky rúk miliónov pútnikov, ktorí za posledných 150. rokov toto významné miesto navštívili.

V priebehu dvadsaťročnej existencie samostatnej známkovej tvorby získala Slovenská pošta množstvo prestížnych ocenení, najmä za známky zhotovené technikou oceľotlače, ktoré dokazujú vysokú kvalitu slovenskej známkovej tvorby. V tomto roku už získala napríklad 2. miesto v súťaži o najkrajšiu rytú známku Európskej únie Grands prix de l’art philatélique Belge et Européen v Bruseli za poštovú známku Umenie: Martin Martinček vydanej v roku 2013.