V rámci preventívno-edukačnej kampane bude k dispozícii tím odborníkov, ktorí bezplatne zmerajú krvný tlak. Z blízka budete môcť vidieť aj unikátny nadrozmerný model srdca. To všetko už v stredu 19. septembra v obchodnom centre Europa.

Kardiovaskulárne choroby patria na Slovensku k najčastejším príčinám úmrtí a málokto vie, že choré srdce môže byť aj príčinou mozgovej porážky. Aj preto významné slovenské odborné spoločnosti pripravili na jeseň edukačnú kampaň, ktorej cieľom je zvýšiť informovanosť o fibriláciach predsiení srdca. Hlavný garant projektu, prednosta Kardiologickej kliniky NÚSCH, Prof. MUDr. Robert Hatala, PhD., FESC, FACC upozorňuje: „Fibrilácia predsiení je najčastejšou poruchou srdcového rytmu. Na Slovensku ňou trpí podľa našich odhadov až 150 tisíc ľudí a mnohí ďalší o tom ani nevedia. Táto komplikácia, ktorá býva označovaná aj za epidémiu 21.storočia, má pritom život ohrozujúce dôsledky a až 5-násobne zvyšuje riziko, že pacient dostane cievnu mozgovú príhodu.“

Edukačnú kampaň pod názvom Aj srdce môže spôsobiť porážku! realizujú významné slovenské odborné spoločnosti– SASA (Slovenská asociácia srdcových arytmií), SKS (Slovenská kardiologická spoločnosť), SNS (Slovenská neurologická spoločnosť) a  SHS (Slovenská hypertenziologická spoločnosť). Podporila ju spoločnosť Bayer, ktorá je známa svojim aktívnym prístupom na poli liečby kardiovaskulárnych ochorení. Počas septembra a začiatkom októbra zavíta do piatich slovenských miest tím odborníkov, ktorí záujemcom  bezplatne zmerajú tlak a skontrolujú a poskytnú informácie o fibrilácii predsiení srdca. Prinesú aj unikátny nadrozmerný nafukovací model srdca (3,5×6 m). Ľudia sa v ňom môžu poprechádzať a skúmať zákutia nášho najdôležitejšieho orgánu, ktoré v sebe môže v prípade fibrilácie predsiení ukrývať aj krvnú zrazeninu – trombus. Kampaň zavíta do Banskej Bystrice 19. septembra v Obchodnom centre Európa.

„Riziko vzniku fibrilácie predsiení srdca stúpa s vekom a často je dôsledkom iných ochorení, napríklad cukrovky alebo obezity. Prejavy tejto arytmie sú rôzne, no čo je alarmujúce, až 70 percent pacientov najskôr nepociťuje žiadne ťažkosti. Na to, že majú problémy so srdcom sa príde iba náhodne počas preventívnych vyšetrení,“ vraví prezidentka Slovenskej kardiologickej spoločnosti Doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc., FESC.

Prevencia je teda mimoriadne dôležitá. Z tohto dôvodu švajčiarska firma Microlife vyvinula tlakomery, ktoré dokážu zachytiť aj bezpríznakovú atriálnu fibriláciu a tým včas upozorniť pacienta na možné riziko vzniku  ďalších komplikácií. Keďže v súčasnosti majú problémy s vysokým tlakom stále mladší ľudia, kontrolovať tlak aj fibriláciu by si každodenne mali všetky vekové kategórie. Preventívnu prehliadku môžu záujemcovia absolvovať aj v rámci edukačnej kampane Aj srdce môže spôsobiť porážku!. Nielenže ich vyšetria odborníci, ale  sa aj dozvedia podrobnosti o katastrofálnych následkoch zanedbaných srdcovo – cievnych ochorení a o tom, ako im účinne predchádzať.

V rámci projektu sa budú môcť Slováci zapojiť aj do jednej z najväčších medzinárodných kampaní, ktorú organizujú pacientske a lekárske spoločnosti.

Kampaň s názvom Sign Against Stroke in Atrial Fibrillation – Podpismi proti cievnej mozgovej príhode pri fibrilácii predsiení, odštartovali v Dubaji v rámci Svetového kongresu kardiológie. Ústredným bodom je Globálna charta pacientov s fibriláciou predsiení. Podpísať a podporiť ju môže virtuálne aj ktorýkoľvek jednotlivec prostredníctvom stránky www.signagainststroke.com. Cieľom je získať aspoň 1 700 000 podpisov pacientov, rodinných príslušníkov, lekárov, politikov a pod., pričom každý podpis bude predstavovať niekoho z tých, čo zomreli v dôsledku fibrilácie. Informácie potrebné k pochopeniu zdravotného stavu zohrávajú dôležitú úlohu tak v rámci prevencie, ako aj pre včasné zachytenie a liečbu ochorenia, ktoré môže mať fatálne následky.