Už tento piatok 11. novembra 2011 sa uskutoční voňavá a chutná zážitková akcia RODINNÉ JABLKOVÉ HODY.

Tento pilotný projekt zo série podobne ladených plánovaných podujatí má za úlohu vytvárať a združovať prepojenie obyvateľom Fončordy, ako aj subjekty pôsobiace na Fončorde s dôrazom na kultúrne a najmä kreatívne strávený čas.

Podujatie, ktoré organizuje SCVČ Relaxáčik a o. z. KOMPAS – centrum rozvoja v spolupráci so ZŠ Moskovská a ZŠ Tulská sa uskutoční v priestoroch jedálne ZŠ Moskovská 11. novembra 2011 od 15.00 – 18.00 hod. Vrámci programu sa môžete tešiť napríklad na súťaž o najkrajšie jablko a súťaž o najlepší rodinný jablkový koláč. Spestrením bude niekoľko kreatívnych dielní, jablková čajovňa, jablková muštáreň a čitáreň, miniškola country tanca, ale aj jabĺčková tombola. Dokonca bude k dispozícii špeciálny jablkový sad, detský kútik a je možnosť poradiť sa so špecialistkou na výživu alebo konzultovať znalosti o pestovaní jabloní so záhradkármi.

Rodinné jablkové hody sú vhodné nielen pre rodičmi s deťmi, ale do projektu sa aktívne zapoja aj seniori z Penziónu Jeseň. Vstupné na túto akciu predstavuje jedno jabĺčko, ale taktiež môžete upiecť jablkový koláč podľa vášho rodinného receptu, a tým môžete nielen prispieť na spoločný hodovnícky stôl, ale aj súťažiť o rôzne pekné ceny.

Registrácia rodín do súťaže je možná do 9. novembra 2011 na tel. č.: 0904 385 926 alebo 0908 987 456.