Utorňajšie mestské zastupiteľstvo sa bude zaoberať aj financovaním kúpy mosta do priemyselného parku. Správa o činnosti PKO zase konštatuje závažné nedostatky pri hospodárení tejto organizácie.

Mesto bude musieť nielenže odkúpiť most do priemyselného parku v Šalkovej-Majeri, ale na tento účel čerpať úver od Slovenskej sporiteľne. Obchodná spoločnosť MBB, v ktorej má mesto takmer 100-percentný podiel, a ktorá projekt Priemyselného parku realizuje, nemá na odkúpenie mosta finančné prostriedky. Bez prístupovej cesty je ďalšie pokračovanie projektu nemožné. Mesto si na odkúpenie mosta v hodnote 887 031,59 eur zoberie úver v Slovenskej sporiteľni. Na úrokoch zaplatí ďalších 70-tisíc eur.

Odkúpenie mosta schválilo mestské zastupiteľstvo 13.decembra minulého roka. Prístupovú komunikáciu do priemyselného parku realizovala spoločnosť Eurovia.

Do pléna MsZ sa dostane aj správa o činnosti Parku kultúry a oddychu (PKO). Súčasná riaditeľka Jana Suraová v nej uvádza závažné viaceré pochybenia predchádzajúceho vedenia, ktoré riešila odvolaním vedúcej ekonomického úseku. PKO má doteraz nedoriešenú zálohu predchádzajúceho riaditeľa Petra Danáša vo výške 11 085 eur. Z minulého obdobia sa ťahá aj spor s firmou Petra Valacha, ktorá vlastní Dom kultúry. Zaujímavosťou správy je aj odporúčanie na odkúpenie kina Urpín späť do majetku mesta. Odpredaj kina v decembri 2007 spolu s ďalším majetkom v hodnote 170 miliónov vtedajších korún (cca 5,6 milióna eur) schválilo mestské zastupiteľstvo. Jeho cena bola vtedy určená na 19,3 milióna (0,64 milióna eur), súčasný majiteľ zaň požaduje milión eur.

Okrem spomínaných bodov prerokujú poslanci odpredaj a prenájom mestského majetku v hodnote viac ako 30-tisíc eur. Správu o činnosti predložia aj hlavný kontrolór, primátor a viceprimátorka.