Už od stredy, 1. marca začne Slovenská správa ciest prostredníctvom svojich dodávateľov s rekonštrukciou cesty I/59  v časti od predajne áut Mitsubishi Motors na Jakubskej ceste až po križovatku v mestskej časti Uľanka v smere na Donovaly a Šturec.

Súčasťou prác bude aj obnova chodníkov súbežných s cestou pri Novom Svete, osvetlenie priechodov pre chodcov na celom 4,5 km úseku, nové zálivy zastávky verejnej dopravy v mestskej časti Uľanka a opravené budú tiež štyri mosty. Rekonštrukcia by mala trvať dvanásť mesiacov, s výnimkou zimného obdobia.

Zhotovitelia stavby, spoločnosti Metrostav DS, a.s., Viakorp, s.r.o. a Doprastav, a.s., budú obnovu cesty realizovať v dvoch etapách, počas ktorých sa uzatvorí vždy jedna polovica vozovky. V druhej bude organizovaná obojsmerná premávka dopravy. Od 1. marca 2023 sa začnú frézovať asfalty dvoch pruhov na ľavej strane vozovky v smere Banská Bystrica – Donovaly.

„Investičná výstavba a správa ciest Banská Bystrica ako správca cesty I. triedy č. 59 pripravila investičnú akciu, ktorá spočíva v rekonštrukcii cesty od Jakuba až po križovatku s cestou I/14 na Šturec. Už pred dvoma týždňami sme začali výrubom a v stredu budeme pokračovať s frézovaním asfaltových vrstiev od Jakuba, po celej dĺžke úseku. Postupne sa vybúrajú obrubníky v Uľanke, a taktiež sa vybúrajú štyri mostné objekty, ktoré prejdú kompletnou obnovou mostného zvršku. Zároveň sa opravia oporné múry, vybudujeme nové obrubníky a chodníky zo zámkovej dlažby. Následne sa zrealizuje rekonštrukcia podložia celej cesty. Plánovaná dĺžka výstavby je dvanásť mesiacov. Napriek tomu, že budeme robiť všetko preto, aby sme väčšinu prác stihli ukončiť v tomto roku, pravdepodobne sa nevyhneme tomu, že pokračovať sa bude aj v roku 2024,“ hovorí Miloš Kreth, riaditeľ Slovenskej správy ciest Banská Bystrica.

Rekonštrukcia cesty I/59 predstavuje náklady vo výške takmer 15. mil. eur s DPH. Stavebné práce priamo obmedzia vlastníkov a užívateľov nehnuteľností mestskej časti Nový Svet.

„S cieľom zvýšiť bezpečnosť, je naším zámerom po obnove chodníkov a bezpečnostného nasvietenia štyroch priechodov, ktoré sú súčasťou tejto stavby, následne pristúpiť aj k rekonštrukcii priľahlého verejného osvetlenia,“ dopĺňa primátor Ján Nosko.

„Združenie zhotoviteľov bude k potrebám dotknutých osôb pristupovať do maximálnej miery ústretovo. V záujme zachovania bezpečnosti, ochrany zdravia a majetku je potrebné rešpektovať dočasné dopravné značenie i pokyny kompetentných pracovníkov,“ vyzýva hovorkyňa primátora Banskej Bystrice Dominika Adamovičová.