Zástupcovia mesta Banská Bystrica ani tento rok nechýbali na veľtrhu ITF Slovakiatour 2014, ktorý sa konal v dňoch 30. 1 – 2. 2. 2014 v priestoroch bratislavskej Incheby. Predstavilo sa tu 756 vystavovateľov z 29 krajín sveta. Banská Bystrica mala svoje zastúpenie v stánku Oblastnej organizácie cestovného ruchu a Banskobystrického samosprávneho kraja.

itf banska bystrica veltrh cestovneho ruchuBanská Bystrica sa na veľtrhu tradične prezentuje ako destinácia cestovného ruchu, ktorá má čo ponúknuť domácim aj zahraničným turistom a návštevníkom. V súvislosti s tým rozdali zástupcovia mesta množstvo propagačných materiálov a odpovedali na otázky návštevníkov veľtrhu. Medzi najčastejšie kladené patrili otázky o počte pamiatok, ktoré sú zapísané, alebo ašpirujú na zápis do zoznamu UNESCO, množstvo a kvalita cyklotrás v meste a okolí, ako aj kalendáre kultúrnych podujatí.

„Prioritou vedenia mesta je podporovať cestovný ruch v meste. Bolo preto nevyhnutné zúčastniť sa najväčšieho veľtrhu cestovného ruchu na Slovensku,“  povedal primátor Peter Gogola.

Tradične je úlohou veľtrhov pomôcť pri nadobúdaní nových kontaktov a partnerstiev, ktoré pomôžu v rozvoji cestovného ruchu. Zástupcovia mesta sa preto stretli s partnermi z viacerých slovenských miest a vymenili si svoje skúsenosti.

Zároveň na výstave prezentovali konkrétne projekty cestovného ruchu. Jedným z nich bol aj projekt revitalizácie plážového kúpaliska na moderný akvapark s pracovným názvom Bystrické more. Okrem neho sa návštevníci stánku mohli taktiež oboznámiť s mobilnou aplikáciou a portálomvisitbanskabystrica.sk, ktoré majú prispieť k ľahšej orientácii a informovanosti turistov o Banskej Bystrici.