Na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici sa uskutoční štvrtý ročník modelového zasadnutia Európskeho parlamentu s podtitulom Simulácia Európskeho parlamentu. 

Podujatie sa uskutoční už tento piatok, 13. októbra 2017, od  10.00 do 17.00 h. v priestoroch Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

V priebehu dňa sa môžu študenti gymnázií vžiť do kože európskych politikov a lepšie spoznať Európsku úniu a jej orgány. Naučia sa pochopiť, analyzovať, argumentovať, byť iniciatívni, vyjednávať, hľadať riešenia a kompromisy, ide o výzvy, s ktorými sa budú musieť poslanci „zelenáči“ popasovať.

Cieľovou skupinou podujatia sú gymnazisti ovládajúci francúzsky jazyk, ktorí sa chcú hravým a praktickým spôsobom dozvedieť, ako funguje Európsky parlament. Tento rok potvrdilo účasť vyše 100 študentov, nielen zo Slovenska, ale aj z Českej republiky a Maďarska.

Podujatie organizuje Slovensko-francúzsky univerzitný inštitút (SFUI) a Sciences po Dijon s podporou Informačnej kancelárie Slovensko Európskeho parlamentu a Francúzskeho veľvyslanectva v SR. Na podujatí budú prítomní veľvyslanec Francúzskej republiky na Slovensku Christophe Léonzi, poslankyňa Európskeho parlamentu Anna Záborská a riaditeľ kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku Robert Hajšel