Počas stredy 29. júna o 17-tej hodine porozprávajú návštevníkom Thurzovho domu o svete spoza hidžábu, ktorý je dodnes pre väčšinu Európanov zahalený rúškom tajomstva, manželia Eva a Marwan Al-Absiovi.

plagat_Stretnutia_s_minulostou_pod_Zelenou_klenbou_06_2016_WEBZmiešaný manželský pár Eva a Marwan Al-Absiovi, ktorí budú hosťami júnového Stretnutia s minulosťou pod Zelenou klenbou, tvoria pár už viac ako tri desaťročia a ako sami tvrdia, život na pomedzí odlišných kultúr, národností a vierovyznaní ich mimoriadne obohatil. „Nezaujíma ma to, čo nás odlišuje, ale naopak, to, čo nás spája. Dôležité a obohacujúce je práve prelínanie sa kultúr. Hoci jedni z nás sú kresťania, iní židia a ďalší moslimovia, všetci sme ľudia, príslušníci ľudskej civilizácie, pestrej ako koberec,“ hovorí Marwan Al-Absi.

Eva Al-Absiová pochádza z Nitry a s manželom Marwanom, ktorý je pôvodom Sýrčan, sa zoznámila na Karlovej univerzite v Prahe, kde obaja študovali. Po absolvovaní štúdia sa vzali a odišli do Sýrie, kde sa im narodili dvaja synovia Jozef a Ali. V roku 1998 sa vrátili na Slovensko a v súčasnosti  pôsobia obaja na akademickej pôde FF UKF v Nitre. Eva Al – Absiová vyučuje modernú spisovnú arabčinu a arabskú literatúru pre odbory blízkovýchodných štúdií, ale aj manažment kultúry a turizmu. Doktorát získala v odbore kulturológia s obhajobou dizertačnej práce na tému „Žena v arabskej kultúre (literárna reflexia v tvorbe arabských autoriek)“. Vo svojich vedeckovýskumných úlohách sa naďalej zameriava na rodovú problematiku v arabskom kultúrnom prostredí a otázky arabského feminizmu v kontexte východnej a západnej civilizácie.

Marwan Al-Absi svoju vedeckovýskumnú činnosť dlhodobo orientuje na Blízky východ a v rámci medzinárodného projektu Transformácia kultúrnych tradícií beduínov v podmienkach globalizácie a multikulturalizmu, v spolupráci s Damaskou univerzitou, absolvoval v rokoch 2006-2010 opakované terénne výskumy spôsobu života a kultúry beduínov v Sýrskej púšti. Získané výsledky výskumov prezentoval  na viacerých konferenciách doma i v zahraničí.

Okrem pedagogickej činnosti sú obaja manželia autormi viacerých kníh a vysokoškolských skrípt, v ktorých zúročili svoje vedomosti a dlhoročné osobné skúsenosti. „Ak vás zaujíma problematika prepojenia európskej a arabsko-islamskej kultúry, jej vznik, tradície, ako aj postavenie žien v spoločnosti, či život v zmiešanom manželstve a výchova detí v ňom, brány Thurzovho domu sú pre vás otvorené už túto stredu 29. júna o 17-tej hodine,“ pozýva na Stretnutie riaditeľ Stredoslovenského múzea, Roman Hradecký.