Rekonštrukcia bývalej budovy SAV na Severnej ulici sa blíži do finále. Mestská spoločnosť Bytový podnik s.r.o. tu dokončuje 30 nájomných bytov pre mladé rodiny aj s vybavenosťou. Ide o viac ako 1,5 miliónovú investíciu.

Zľalva stavbyvedúci Bošela a Ján Šabo
Ján Šabo so stavbyvedúcim.

„Nebyť zdržania pri prekládke inžinierskych sietí, pri ktorej sme objavili slepé zaústenie kanalizácie a museli sme ju vybudovať nanovo, ale aj problémov s odvodnením nového parkoviska a statickým zosilňovaním niektorých železobetónových konštrukcií, tak sme stavbu dokončili skôr, ako sa plánovalo. Do konca novembra by sme mali dokončiť kolaudáciu a v decembri sa sem môžu sťahovať noví nájomníci. To zabezpečí aj hospodárnosť vynaložených prostriedkov investora,“ uviedol na stavbe konateľ BPM s.r.o. Ján Šabo.

Okrem samotnej bytovky s parkoviskom chce dať investor po dohode s mestom do poriadku aj susedné ihrisko, ktoré bude slúžiť všetkým obyvateľom. BPM s.r.o. ako vlastník bytového domu uzavrie nájomné zmluvy s vybranými užívateľmi. „Záujem je vyšší, ako skutočná ponuka. V stanovenom termíne zasadne komisia zložená zo zástupcov mesta, spoločnosti BPM a jej dozornej rady, ktorá vyhodnotí jednotlivé žiadosti uchádzačov a na základe stanovených podmienok vyberieme 30 nájomníkov,“ dodal Ján Šabo.

Bývalý objekt SAV kedysi prešiel do majetku mesta. To však vo svojom rozpočte dlhodobo nevedelo nájsť finančné zdroje na jeho rekonštrukciu. Koncom minulého roka prišiel za primátorom mesta konateľ BPM s.r.o. s návrhom, že vzhľadom na dobrú finančnú kondíciu firmy vedia v tejto veci mestu pomôcť. Mestské zastupiteľstvo potom schválilo odpredaj prázdneho objektu po SAV za reálnu cenu pozemku, s prevodom práv a povinností stavebníka na mestskú spoločnosť.

Ladislav Slobodník„Jednou z priorít mesta je pomôcť riešiť bytovú otázku najmä mladých Bystričanov s rodinami. Okrem pracovných príležitostí je bývanie nevyhnutnou podmienkou, ako ich udržať v Banskej Bystrici, ktorá sa postupne vyľudňuje. Posledné nájomné byty sa stavali ešte za Králika, teraz prostredníctvom BPM vyriešime bytovú otázku pre 30 mladých rodín, ktoré si na svoj spoločný štart do života nemôžu dovoliť drahé bývanie,“ povedal na poslednom kontrolnom dni na stavbe predseda komisie pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú politiku poslanec Ladislav Slobodník, ktorý je aj predsedom dozornej rady BPM.

Okrem zväčša dvojizbových bytov s balkónmi za prijateľné nájomné sa v zrekonštruovanom 9-podlažnom objekte vytvorili na prízemí priestory pre občiansku vybavenosť. Bude tu materská škôlka so samostatným vstupom a lekárske ambulancie.