Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici sa zapája do Európskeho týždňa testovania 2022 (21. – 28. november 2022).

Ide o kampaň, ktorá povzbudzuje partnerské organizácie v komunitných, zdravotníckych a politických inštitúciách celej Európy, aby sa zapojili na jeden týždeň do spoločného testovania obyvateľov na vírusovú hepatitídu a HIV. Cieľom je zvýšiť povedomie o význame skorého odhalenia daných infekcií, ktoré priamo súvisí s úspešnosťou liečby.

Na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici v rámci Odboru epidemiológie je zriadená Poradňa pre prevenciu AIDS. Okrem odborného poradenstva je celoročne možnosť bezplatného a anonymného odberu krvi na vyšetrenie protilátok anti HIV ako aj protilátok proti hepatitíde typu B a C.

Na vyšetrenie je možnosť prísť bez objednania počas pracovných dní v čase 8.30-14.30 h. Na odber nie je potrebné prísť nalačno, odporúča sa piť veľa vody a nejesť mastné jedlá v daný deň. Pre poskytovanie informácií je k dispozícii telefonická linka poradne 048/415 42 26.

Od roku 1988 si vždy v prvý decembrový deň pripomíname červenou stužkou celosvetový boj proti infekcii HIV a AIDS.

Na Slovensku je zaznamenaný dlhodobo rastúci trend výskytu nosičstva HIV. V roku 2021 bolo na Slovensku diagnostikovaných celkovo 110 nových prípadov HIV infekcie. Ide o rovnaký počet ako v roku 2020 a predstavuje zatiaľ najvyšší výskyt za kalendárny rok. Slovenská republika sa napriek tomu naďalej zaraďuje medzi európske krajiny s najnižším počtom nových prípadov HIV hlásených za rok.

Podľa Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu ochorení v roku 2020 najvyšší počet prípadov v krajinách európskeho regiónu bol hlásených z Ruskej federácie, Ukrajiny, Kazachstanu, Moldavskej Republiky, Malty a Bieloruska. Celosvetovo sa najviac HIV pozitívnych osôb každý rok hlási z Afriky, juhovýchodnej a východnej Ázie a z Latinskej Ameriky.

Ľudia s HIV infekciou majú zvýšené riziko tzv. koinfekcie hepatitídou typu B a C. Dôvodom môže byť oslabený imunitný systém ako aj skutočnosť, že cesty prenosu hepatitíd typu B a C sú rovnaké ako u HIV (prenos telesnými tekutinami ako krv, semeno a vaginálny sekrét).

Infekcia HIV a hepatitídy typu B a C môžu prebiehať dlhodobo bez príznakov. Mnoho infikovaných ľudí si preto nie je vedomých infekcie a k lekárovi prídu, až keď sa objavia prvé príznaky ochorenia. V pokročilom štádiu infekcie však liečba nemusí byť úspešná.