V priestoroch banskobystrickej Radnice vo štvrtok 8. decembra predstavia kalendár GAMO pre rok 2017, tentoraz so športovou tematikou.

kalendar-gamo-page-001Spolupráca spoločnosti GAMO a.s. so Základnou umeleckou školou (ZUŠ) Jána Cikkera v Banskej Bystrici pokračuje už tretí rok. Vďaka nej výtvarne nadané deti môžu prostredníctvom nástenného kalendára verejne prezentovať svoju tvorbu.

Výtvarné práce detí v kalendári GAMO na rok 2017 znázorňujú Banskú Bystricu prepojenú s obrazmi športových aktivít viažucich sa k prestížnemu titulu Európske mesto športu 2017. Aj Gamo a.s. a mladí výtvarníci ZUŠ Jána Cikkera sa takto pripájajú k propagácii športu a zdravého životného štýlu a šíria toto posolstvo na trinástich originálnych listoch  nástenného kalendára.

Výstava a ocenenie autorov vybraných grafických prác sa uskutoční vo štvrtok 8. decembra o 17.30 hod. v priestoroch Radnice v Banskej Bystrici.