Aj keď samospráva a mestskí poslanci doteraz napriek viacerým pokusom neodobrili zrovnanie financovania mestských a súkromných či cirkevných škôl, teraz vedenie mesta hovorí o záujme na spravodlivom financovaní.

Predchádzala tomu petícia viac než 3-tisíc Banskobystričanov, ktorí vyjadrili názor, že samospráva by nemala súkromným a cirkevným školám prispievať na jednotlivé deti menej, ako svojim vlastným školám.

Mestu to dovoľuje zákon, pričom rôzne samosprávy v jednotlivých mestách k prerozdeľovaniu peňazí pristupujú vždy po svojom. Samospráva tento prístup zdôvodňuje najmä nákladmi na budovy či prevádzku vlastných jedální.

Pri prijatí petície, v marci tohto roka, primátor Ján Nosko avizoval zriadenie pracovnej skupiny, ktorá má za cieľ zadefinovať požiadavky jednotlivých strán.

V stredu, 16. mája 2018 sa na pôde banskobystrického Mestského úradu stretli členovia vzniknutej pracovnej skupiny. Súkromných a cirkevných zriaďovateľov škôl a školských zariadení v nej zastupuje Juraj Droppa (zriaďovateľ súkromnej ZŠ U Filipa), Janka Krnáčová (riaditeľka cirkevnej Základnej školy s materskou školou Štefana Moysesa), Slavomír Poloha (zriaďovateľ súkromnej ZŠ Narnia) a Róbert Tatár (Súkromná Základná umelecká škola Róberta Tatára). Za mesto Banská Bystrica sa bude stretávať  prednosta MsÚ Martin Adamec, zástupcovia Školského úradu a Ekonomického odboru MsÚ.

„Aby sme sa čo najlepšie priblížili k riešeniu a požiadavkám súkromných zriaďovateľov, potrebujeme vedieť detailné čísla súvisiace s ich príjmami a výdavkami. Ak poznáme podrobný prehľad fungovania mestskej školy, tie isté informácie musíme mať aj o druhej strane. Ak nimi budeme disponovať, spoločne sa pokúsime vytvoriť nový vzorec, ktorým financovanie nastavíme,“ priblížil prednosta MsÚ Martin Adamec.

Ďalšie stretnutie pracovnej skupiny je predbežne naplánované na začiatok júla 2018.