Pilotné podujatie Pod jednou strechou organizované v meste pod Urpínom nebolo určené len pre ľudí s nepriaznivým zdravotným stavom. Prísť si po radu alebo sa informovať o forme pomoci mohol každý, koho problematika hendikepovaných a zdravotne znevýhodnených osôb zaujíma. 

Poskytovatelia sociálnych služieb, mimovládne organizácie, verejná správa a spoločnosti s kompenzačnými pomôckami zaplnili v stredu, 24. mája banskobystrické námestie. Subjekty, venujúce sa poradenstvu a podpore osobám s nepriaznivým zdravotným stavom či s ťažkým zdravotným postihnutím, informovali o formách pomoci. Záujem o praktické rady a informácie prejavili nielen znevýhodnení obyvatelia, ale aj ich rodinní príslušníci i verejnosť.

Ukážky canisterapie i meranie cholesterolu

Súčasťou celodenného programu boli ukážky canisterapie, ktorá využíva pozitívny vplyv psa na fyzickú, psychickú a sociálnu pohodu človeka, ako i ukážky vodiaceho psa pre nevidiacich. Regionálny úrad verejného zdravotníctva poskytoval bezplatne meranie cholesterolu, Únia nevidiacich a slabozrakých zasa vyšetrenie zraku detí. Podujatie dopĺňal pestrý program, počas ktorého si návštevníci mohli zacvičiť alebo zatancovať so seniormi z partnerského mesta Hradec Králové.

V rámci programu ukázali talent tí, ktorým bolo podujatie venované

„Potešilo ma, že od začiatku prípravy prejavilo záujem o podujatie široké spektrum oslovených, ktorí sa venujú ľudom s nepriaznivým zdravotným stavom. Pozoruhodné bolo sledovať aj kultúrny program, ktorý si pripravili sami zdravotne znevýhodnení, cez hru nevidiaceho na klavíri, vlastné básne, spoločenský tanec na vozíku až po divadielko.

Mal to byť deň pre nich, o nich, ale aj o nás všetkých, ako jednej rodiny, keďže žijeme spolu a mali by sme o sebe vedieť viac. Verím, že každý pod pomyselnou strechou našiel čo potreboval. Ďakujem všetkým za spoluprácu, ochotu, energiu, ktorú do toho vložili, a ktorú rozdávali,“ povedala Ivana Kružliaková, vedúca Odboru sociálnych vecí MsÚ v Banskej Bystrici.

Na jednom mieste našli všetko

Zámerom podujatia bolo poskytnúť informácie na jednom mieste a odbremeniť ich od presúvania sa z jednej inštitúcie do druhej. Na Námestí SNP sa dozvedeli všetko podstatné, od možností pomoci cez konkrétne postupy až po využívanie kompenzačných pomôcok. Viacerí účastníci podujatia mali možnosť na mieste vypísať žiadosti o posúdenie odkázanosti, o poskytnutie sociálnej služby a získať informácie o konkrétnych službách.

„V Centre včasnej intervencie pracujeme s rodinami, ktorým sa narodilo dieťatko so zdravotným znevýhodnením alebo oneskoreným vývinom. Aj vďaka akcii Pod jednou strechou sme sa spoznali s ďalšími rodičmi a deťmi, ktoré budú potrebovať našu pomoc, ale aj s pracovníkmi iných inštitúcií. Jednou z úloh v rámci včasnej intervencie je aj sieťovanie na iných odborníkov alebo organizácie, preto je dobré poznať sa osobne,“ uviedla Nikola Jurčiaková z Centra včasnej intervencie Banská Bystrica.

Prezentácia zdravotníckych pomôcok zjednodušujúcich život

Spoločnosti poskytujúce kompenzačné pomôcky umožnili návštevníkom vyskúšať si ich priamo v praxi. Nechýbali načúvacie prístroje, neurostimulátory či zdravotnícka technika pre imobilných. Zariadenia, ktoré nahrádzajú, dopĺňajú a podporujú chýbajúce alebo oslabené funkcie ľudského tela, si mohol vyskúšať každý návštevník.

„Podujatie Pod jednou strechou bolo prospešné. Tým, ktorí to potrebujú, poskytlo prehľad o všetkom, čo je možné v rámci sociálnych služieb získať. Verím, že po tejto akcii budú vedieť, aké kompenzačné pomôcky sa dajú využívať a ako im vieme byť nápomocní. Je chvályhodné, že sa v našom meste uskutočnilo takéto podujatie. Dúfam, že bude mať dlhoročnú tradíciu,“ poznamenala Dagmar Filadelfiová, vedúca Krajského strediska Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska Banská Bystrica.