Na prelome mesiacov marec a apríl aktuálne prebehla ďalšia etapa rekonštrukčných zásahov do vzrastlej zelene na plochách, ktoré sú vo vlastníctve mesta Banská Bystrica.

Mladeznicka_1Z dôvodu silného napadnutia škodcom boli na Mládežníckej ulici vyrúbané jarabiny a z dôvodu poškodenia hubovitými ochoreniami duglaska. Výrub bol zrealizovaný na základe posudkov a analýz vykonaných ešte v jesennom období 2012, za pomoci ochranárskej služby Národného lesníckeho centra. Väčšina spomínaných drevín bola preschnutá.

Druhá etapa rekonštrukcie pozostávala z frézovania pňov po výrube a následnej náhradnej výsadbe nového stromoradia okrasných čerešní s guľovitou korunou, naštepenou vo výške 220 cm. Šesťdesiat vysadených drevín dosiahne maximálnu výšku 4 metre a v jarnom období zakvitne jednoduchými bielymi kvetmi.

Mesto si od tohto kroku sľubuje zlepšenie zdravotného stavu a kondície drevín, a v neposlednom rade aj skrášlenie a zvýšenie estetiky zelene v uvedenej lokalite.