Kuzmányho ulica verne kopíruje Dolnú ulicu od Huštáku až po Národnú ulicu. Sú na nej úrady, kancelárie, ale aj obytné domy.

Ulica pomenovaná po prvom predsedovi Matice slovenskej je veľmi dobre situovaná, medzi Námestím SNP (najmä Dolnou ulicou) a hlavnou cestou – ťahom Zvolen – Brezno. Veľmi často ju ľudia používajú na parkovanie, keď si idú vybaviť niečo na námestie. Je tu pomerne novootvorený bar, čokoládovňa, viac nových bytových priestorov na prenájom, ale svoje priestory tu má Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky či Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela.

Karol Kuzmány bol významný slovenský spisovateľ, novinár a estetik, priekopník slovenskej prekladovej literatúry, spoluzakladateľ a v rokoch 1863 – 1866 podpredseda Matice slovenskej. Jeho literárna tvorba členená na prózu, poéziu i literárnu estetiku, ako aj na vydávanie literárneho časopisu, spadá do rokov jeho mladosti.

Písal reflexívne a vlastenecké básne, napísal spoločenský román v listoch pod názvom Ladislav, idylický epos Běla a estetickú rozpravu O kráse. Svojim literárnym časopisom Hronka rozvíjal aj kultúrny život stredného Slovenska, ktorý upadol po zániku Učenej spoločnosti banského okolia. V dobe neoabsolutizmu, keď okrem iného zastával aj funkciu univerzitného profesora teológie a neskôr biskupa autonómnej evanjelickej cirkvi, ako aj v šesťdesiatych rokoch, keď bol podpredsedom Matice slovenskej, písal už menej, dokonca sa aj úplne odmlčal.

V období bachovského absolutizmu bol Kuzmány autorom návrhu na usporiadanie evanjelickej cirkvi v Uhorsku. Napísal tiež v nemeckom jazyku odborné práce o cirkevnom práve. Venoval sa aj prekladaniu zo svetovej literatúry. Tento muž patrí nesporne k najvýznamnejším slovenským osobnostiam 19. storočia. Bol znalec literatúry, talentovaný básnik, estetik i schopný organizátor a novinár. Pochovaný je na Národnom cintoríne v Martine.

Pohľad na zaujímavosti a pôvod pomenovaní ďalších ulíc Banskej Bystrice nájdete v našej rubrike Ulice Banskej Bystrice.