Ulica Jozefa Miloslava Hurbana (alebo hovorovo Hurbanova ulica) je ulicou, ktorou mnohí Banskobystričania prechádzajú veľmi často, pretože na nej sídlia školy a ďalší tam možno zavítali za športom. Viete o ktorú ulicu ide?

Hurbanova ulica sa nachádza pri mestskom (Leninovom) parku a sú na nej dve stredné školy. Bližšie k centru mesta sa nachádza Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša a o niekoľko metrov ďalej je Katolícke gymnázium Štefana Moyzesa.

Okrem škôl sú tu aj možnosti na rekreáciu a šport. Či už ide o mestský park, kde sa dá okrem iného cvičiť vo verejnej outdoorovej posilňovni, tenisové kurty, alebo gymnázium, ktoré ponúka prenájom miniligového ihriska.

Ulica Jozefa Miloslava Hurbana je pomenovaná po prvom predsedovi Slovenskej národnej rady (SNR). Hurban bol okrem politika aj slovenský spisovateľ, novinár a organizátor kultúrneho života slovenského národného hnutia, evanjelický kňaz a vedúca osobnosť slovenského povstania 1848 – 1849. Pôvodne bol stúpenec Jána Kollára, neskôr Ľudovíta Štúra.

Jozef Miloslav Hurban bol na čele slovenského literárneho a verejného života takmer pol storočia. Bol nekompromisným bojovníkom za národné práva Slovákov, nezmieriteľným nepriateľom šovinizmu maďarskej vládnucej triedy i priekopníkom slovanskej vzájomnosti.

Hlavne v mladších rokoch života patril medzi radikálnych slovenských odporcov feudalizmu i nadvlády príživníckych šľachtických vrstiev v Uhorsku. Prispieval do časopisov Hronka, Kvety, či Slovenské národné noviny. Medzi jeho najvýznamnejšie diela patria Od Silvestra do Troch kráľov, Svadba kráľa veľkomoravského a Gottšalk.

Pohľad na zaujímavosti a pôvod pomenovaní ďalších ulíc Banskej Bystrice nájdete v našej rubrike Ulice Banskej Bystrice.