Aj Fončorda bude mať svoje komunitné centrum. Jedno nedávno zrekonštruované KOMUCE z eurofondov je v centre mesta na Robotníckej  ulici.

komunitne centrum foncordaNa Fončorde hľadali miestni poslanci vhodné voľnočasové priestory pre rôzne záujmové skupiny obyvateľov v tejto časti mesta už dávnejšie. Podľa prvých plánov malo byť najskôr v objekte ZŠ Moskovská, neskôr sa dočasne našli priestory v objekte Centra voľného času Havranské. Ale ani to nie je z hľadiska polohy ideálne.

Napokon sa podarilo nájsť prázdny doslova zabudnutý objekt utopený v teréne medzi panelákmi na Novej ulici, tesne za budovou Daňového úradu, ktorý však nenájdete ani v katastrálnej mape. Pozemok patrí štátnemu podniku Lesy SR. Svojho času tu prebývali aj bezdomovci, ktorí čiastočne zdevastovali interiéry, ale stavba ako taká je zdravá. Po vyčistení priestorov a zamurovaní niektorých otvorov je objekt chránený pred cudzím vniknutím.

„Túto jednopodlažnú opustenú budovu sa nám podarilo doslova vystopovať, Nevedeli sme, komu patrí, overili sme si iba vlastníctvo pozemku. Ide vlastne o pôvodný dočasný objekt pre stavbárov ešte z čias, keď sa stavalo sídlisko na Fončorde, ktorý tu už dávno nemal stáť,“
hovorí jeden z iniciátorov hľadania priestoru pre komunitné centrum na Fončorde poslanec Peter Hudec.

topka
Mestskí poslanci Peter Hudec, Martin Švec a Igor Kašper.

Po ukončení výstavby Fončordy sa mala dočasná budova pre robotníkov odstrániť, ale to sa nestalo. Poslanci sa ju teraz pokúsia získať do majetku mesta spolu so stavebným vysporiadaním a odkúpením pozemku, aby sa na následnú rekonštrukciu objektu mohli využiť eurofondy.

„V meste je strašne veľa občianskych združení, takže verím, že aj z Fončordy by sa našli záujemcovia, ktorí by radi využívali dôstojné priestory komunitného centra v kľudnom prostredí, kde sa práve nachádzame,“ uvádza poslanec Martin Švec.

Komunitné centrum by malo slúžiť všetkým občanom Fončordy. Svoj voľný čas tu budú môcť tráviť matky s deťmi, seniori, imobilní občania či mládež, Takéto moderné centrá, ako je napríklad na Robotníckej, ponúkajú občanom viacero užitočných služieb.

„Môžu tu byť aj rôzne tvorivé dielne, pre výtvarníkov, mohla by sa tu robiť práca s drevom,  keramikou alebo s počítačmi. V tomto budeme spolupracovať s pani Máriou Filipovou z MsÚ,“
dodáva Peter Hudec.

_MG_0755Na činnosti v komunitnom centre budú dozerať profesionálni pracovníci z mestského úradu.

„Týmto komunitným centrom by sme chceli nadviazať na skúsenosti s inými centrami napríklad v Sásovej, na Robotníckej alebo v Iliaši, kde sa teraz pripravuje,“ vysvetľuje poslanec Igor Kašper.

Všetci traja poslanci dúfajú, že sú na dobrej ceste k tomu, aby v spolupráci s mestom dosiahli cieľ, ktorý si stanovili. Aj keď k nemu je ešte ďaleko, to hlavné je identifikované – pozemok s budovou vhodnou na rekonštrukciu pre účely nového komunitného centra, ktoré bude slúžiť obyvateľom Fončordy. Kde je dobrá vôľa, tam možno očakávať aj pozitívny výsledok.