V pondelok, 14. decembra 2020 oficiálne prevzalo mesto Banská Bystrica nový exteriérový fitpark doplnený o workout zostavu a detskú opičiu dráhu vybudované na Mládežníckej ulici. Na málo využívanej betónovej ploche  vznikol  nový priestor na hry aj cvičenie.

Zaujímavosťou je, že pri plánovaní sa myslelo aj na to, čo si želajú obyvatelia. Poslankyňa mestskej časti Fončorda Hana Kasová (BBA), iniciátorka projektu, uskutočnila pred začiatkom samotnej realizácie  anketu medzi ľuďmi, ktorej výsledkom je dnešné zloženie prvkov na ihrisku.

Ihrisko vzniklo  vďaka spolupráci mesta Banská Bystrica, Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. (StVPS) a Nadácie Veolia Slovensko. Nové športovisko obsahuje 9 exteriérových prvkov. Ide o druhé ihrisko,  ktoré sa vybudovalo v spolupráci s Nadáciou Veolia a StVPS, a.s. „S mestom spolupracujeme dlhodobo a podporujeme viaceré aktivity. Práve realizácia detských ihrísk a fit parkov, ako je tento, majú veľký úspech medzi obyvateľmi. Verím, že aj v dnešnej dobe týmto spôsobom vytiahneme deti a mládež na vzduch a motivujeme k pohybu,“ povedal Peter Martinka, generálny riaditeľ Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s.

Ihrisko je určené  dospelým, deťom aj mládeži, u ktorých je workout mimoriadne populárny. Doplnenie fit prvkov o detský prvok umožní športovať aj rodičom s malými deťmi. Herné prvky sú vyrobené z odolných materiálov, spĺňajú všetky bezpečnostné kvalitatívne kritériá a sú certifikované. Pri realizácii ihriska pomáhal aj ZAaRES, do ktorého správy bude ihrisko patriť  a na jar ho ešte doplní  o stojany na bicykle a lavičky.

„Vítam aktivity poslancov mestského zastupiteľstva, ktorí sa aktívne podieľajú na zveľaďovaní verejných priestorov určených pre Banskobystričanov. Zároveň sa chcem poďakovať aj Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti a Nadácii Veolia Slovensko. Je to ďalší pozitívny príklad toho, že inštitúcie v Banskej Bystrici sa vždy vedia spojiť pre peknú myšlienku. Výsledkom je nové športovisko, ktoré plnohodnotne doplní športovú infraštruktúru v našom meste,“ dopĺňa primátor Ján Nosko.