Žiaci druhého stupňa budú vo štvrtok od deviatej hodiny ráno súperiť v atletických disciplínach, basketbale, vybíjanej, futbale či floorbale. To všetko v rámci Olympijského festivalu detí Mesta Banská Bystrica, ktorý sa uskutoční v priestoroch športového areálu Základnej školy na Golianovej ulici.

Žiaci prvého stupňa budú zápoliť po jednotlivých obvodoch podľa pravidiel a časového harmonogramu svojich organizačných výborov. Atletické disciplíny zahŕňajú beh na 60 metrov, štafetový beh 4 krát 250 metrov, beh na 800 metrov a skok do diaľky. Dievčatá budú súperiť v basketbale a vybíjanej, chlapci vo futbale a floorbale.

Olympijský festival je ďalším zo sprievodných podujatí mesta, uskutočnených pri príležitosti konania tridsiatych letných olympijských hier v Londýne 2012 a organizovaných Slovenským olympijským výborom. Jeho cieľom je podpora a propagácia športu medzi deťmi a mládežou.