Quantcast

V Banskej Bystrici našli miesto svojho posledného odpočinku mnohé významné osobnosti. Tunajšie cintoríny s náhrobnými kameňmi sú ako otvorená učebnica dejepisu. Mená hudobných skladateľov, spisovateľov, dramatikov, architektov, ale aj osobností cirkevného života sú od dnes zverejnené aj na informačných tabuliach. Mesto Banská Bystrica osadilo informačné tabule pri vchode do Mestského cintorína na Námestí Štefana Moysesa a pri vstupe do Evanjelického cintorína na Lazovnej ulici.

„Hrdosť na odkaz našich predkov je jedným z pilierov zdravého lokálpatriotizmu. Banská Bystrica mala aj v minulosti šťastie na osobnosti.  Dlhý zoznam ich mien na oboch cintorínoch to dokazuje. Pre Banskobystričanov i pre návštevníkov nášho mesta budú orientačné tabule užitočnou pomôckou. Verím, že v podobných aktivitách budeme pokračovať a podľa možnosti zintenzívnime aj starostlivosť o hrobové miesta osobností“, konštatuje primátor Peter Gogola.

Medzi menami na orientačných tabuliach nájde návštevník aj takých velikánov ako Ján Móry, Svetozár Stračina,  Anton Anderle, Andrej Hanzlík, Martin Rázus, ale nechýbajú ani mená osobností cirkevného života a označenia hrobov rehoľných sestier. Zoznam osobností, ktorých mená sa ocitli na orientačných  tabuliach, konzultovala banskobystrická samospráva s členmi Komisie pre pamätihodnosti, ktorá je zostavená z radov odborníkov.

Mesto Banská Bystrica zároveň očakáva zo strany verejnosti ďalšie návrhy na zaradenie mien osobností do zoznamu.