Do štyroch múzeí a jednej galérie v Banskej Bystrici a okolí sa počas tejto sezóny dostanú návštevníci za zvýhodnenú cenu a prostredníctvom jedinej vstupenky.

Atraktívny MÚZPAS pripravil Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) v spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu (OOCR) Stredné Slovensko a Mestom Banská Bystrica.

Banskej Bystrice a blízkeho okolia môžu počas nadchádzajúcej turistickej sezóny využiť atraktívnu novinku – dvere do Stredoslovenského múzea, Stredoslovenskej galérie, Múzea Slovenského národného povstania, Poštového múzea a do Slovenského múzea máp v Kynceľovej im otvorí MÚZPAS, ktorý bude platiť ako zvýhodnená vstupenka.

„MÚZPAS pripravil Banskobystrický samosprávny kraj v spolupráci s OOCR Stredné Slovensko a Mestom Banská Bystrica. Za zvýhodnenú cenu 10 eur umožní od 1. júna do 30. septembra navštíviť spomínané štyri múzeá a galériu,“ povedal vedúci oddelenia kultúry Úradu BBSK Peter Černek.

MÚZPAS má atraktívnu grafickú podobu, praktický formát A6 a na rozdiel od bežných vstupeniek prináša aj informácie o zapojených kultúrnych stánkoch, a to nielen v slovenčine, ale aj v angličtine. Slúžiť tak môže aj ako zaujímavý suvenír, do ktorého jeho držitelia získajú aj pečiatky za navštívenie expozícií.

„Ak má múzeum alebo galéria viac expozícií, vyberte si len jednu z nich, v ktorej sa preukážete MÚZPAS-om. MÚZPAS vás oprávňuje na jednu návštevu do každej zapojenej inštitúcie a platí pre jednu osobu. Vstupenka k zážitkom bude v predaji v jednotlivých múzeách a galérii od 1. júna,“ uzavrel Peter Černek.