Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici pri príležitosti okrúhleho 75. výročia Slovenského národného povstania sprístupnili zrekonštruovaný Pamätník v Nemeckej.

Stav pochôdznych plôch, ako aj obkladov na podstavci pamätníka bol vo veľmi zlom stave. Už v minulom roku sa zrealizovala výmenu kameňov na podstavci sochy matky, pričom v roku 2019 bola rekonštrukcia dokončená. Týkala sa opravy zvetralých betónových plôch, schodiska, ako aj objektu bývalej vápennej pece a budovy súčasnej expozície. Vytvorilo sa tak dôstojné pietne miesto aj s možnosťou tichej spomienky na obete vojnovej tragédie, ktoré poskytuje návštevníkom viac zelených plôch a pamätník bude miestom pripomienky stoviek obetí nacistického a gardistického vraždenia.

Rozvojový koncept Múzea Slovenského národného povstania vychádza z premyslených krokov, ktorých hlavným zmyslom je ochrana a sprístupnenie kultúrneho a historického dedičstva vyrastajúceho z tradícií protifašistického odboja a Slovenského národného povstania. Múzeum sa postupne pretvára na multikultúrnu inštitúciu, ktorá dosiahla vysokú medzinárodnú akceptáciu v oblasti muzeológie, historickej vedy a výskumu, prezentačných aktivít a v neposlednom rade aj v oblasti využívania moderných technológií ako aj uchovania digitálneho obsahu a jeho využitia v prezentačnej rovine.

Viac informácií o programe, zmenách a aktuálnych novinkách Osláv 75. výročia SNP nájdete na webe a sociálnych sieťach.