Medzinárodný organový festival Vivat vox organi pokračuje aj v posledný augustový víkend. Tóny organa tentoraz zaznejú v Kostole Premenenia Pána v Španej Doline. Na koncerte v rámci festivalového cyklu Musica Barocca sa predstavia slovenskí umelci Miloš Valent a Stanislav Šurin.

Medzinárodný festival barokovej hudby Musica Barocca je už druhý rok súčasťou festivalu Vivat vox organi. V rámci Musica Barocca 2022 sa uskutočnili dva koncerty v Banskej Bystrici. Tretí koncert sa odohrá v špaňodolinskom Kostole Premenenia Pána v sobotu 27. augusta o 19.00 h a predstavia sa na ňom dvaja skvelí slovenskí umelci. Miloš Valent, umelecký vedúci  súboru pre starú hudbu Solamente Naturali, rozoznie struny svojich barokových huslí v sprievode historického organa Martina Podkonického z roku 1751, za ktorý zasadne popredný slovenský organista Stanislav Šurin.

Miloš Valent absolvoval Konzervatórium v Žiline a VŠMU v Bratislave, v triede Bohdana Warchala. Záujem o starú hudbu ho priviedol do súboru Musica aeterna. V roku 1995 založil vlastný komorný súbor Solamente naturali, ktorého názov (Iba prirodzenosť) je synonymom jeho umeleckého kréda – podstatou v oživení „starej hudby“ sú spontánnosť a prirodzenosť, vychádzajúce zo schopností improvizácie a skúseností v oblasti ľudovej hudby. So súborom nahral 23 CD, v ktorých veľkú časť tvoria nahrávky zo slovenských zbierok a archívov 17. a 18. storočia. Vďaka dlhoročnému umeleckému partnerstvu s americkým lutnistom Stephenom Stubbsom vznikli mnohé projekty pre husle a lutnu.

Pedagogicky Miloš Valent pôsobil na KUG v Grazi, viedol majstrovské kurzy na Musik Högskolan v Malmö, Conservatoire de Musique v Ženeve, Hochschule für Kunst v Brémach, Eastman School of music, Boston early music festival a na Týnskej škole v Prahe. Vďaka folklórnym koreňom a schopnosti improvizácie je považovaný za všestranného hudobníka (projekty s Bjarte Eike, Dowland Project, Holland Baroque Society, Ritornello). Okrem starej hudby sa venuje crossover projektom a spolupracuje tiež s nórskym jazzovým hudobníkom Jonom Balke (Siwan).

Stanislav Šurin je popredným slovenským organistom a organizátorom organových festivalov a kultúrneho života. Študoval na Konzervatóriu v Bratislave, na Diecéznom konzervatóriu vo Viedni, na VŠMU v Bratislave u profesora Ivana Sokola a súkromne u profesora Johanna Trummera v Grazi. S orchestrom Slovenskej filharmónie uviedol niekoľko skladieb pre organ a orchester. Organové recitály hral vo viacerých štátoch Európy, v USA, Mexiku, v Kanade a na Tchajwane. V rokoch 1991 – 1995 bol organistom Dómu sv. Martina v Bratislave. Účinkoval na mnohých mediálnych prenosoch bohoslužieb, vrátane inaugurácií slovenských prezidentov a návštev pápeža Jána Pavla II. Je zakladateľom a organizátorom organových festivalov v Bratislave, Trnave, Piešťanoch a v Skalici. Svoje CD nahral v Grazerskom dóme a Schubertkirche vo Viedni.

Je zakladateľom a predsedom Bachovej spoločnosti na Slovensku a členom Európskej konferencie cirkevno-hudobných asociácií (CEDAME). V oblasti historických organov je poradcom Krajského pamiatkového ústavu v Trnave. V rokoch 1999 – 2002 bol šéfredaktorom časopisu o duchovnej hudbe – Adoramus Te. V súčasnosti pôsobí ako poradca pri opravách a rekonštrukciách historických a pri stavbách nových organov (napr. Slovenská filharmónia, Katedrála sv. Martina v Bratislave, Katolícka univerzita Ružomberok). Vyučuje na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Venuje sa aj kompozícii. Je autorom Trnavskej omše, viacerých skladieb na duchovné a liturgické texty a piesní na texty slovenských a francúzskych básnikov (predovšetkým Miroslava Válka). 

Program koncertu

Miloš Valent, barokové husle

Stanislav Šurin, barokový organ

Girolamo Frescobaldi (1583 – 1643): Aria detto balletto
Nicolo Corradini (1585 – 1646): La sfondrata, suonataà 2, basso e soprano
Juan Cabanilles (1644 – 1712): Corrente italiana
Nicola Matteis (1670 – 1713): Passagio rotto (husle sólo)
Samuel Marckfelner (1621 – 1674): Preambulum et Fuga 6. Thoni
Jozef Podprocký (1944 – 2021): Malá suita (podľa zápisov v levočskom Pestrom zborníku zo 17. storočia)
Samuel Friedrich (1628 – 1665): Capricornus Sonata in e
Domenico Zipoli (1688 – 1726): Versi in C I-IV, Canzona in C
Johann Schop (cca 1590 – 1667): Lacrime Pavaen
Heinrich Ignaz Franz Biber (1644 – 1704): Husľová sonáta č. 1, d mol, C 90 (Ružencové sonáty)
Baltassare Galuppi (1706 – 1785): Sonáta d mol – Andante/Allegro/Largo/Allegro e spirituoso

Koncert medzinárodného festivalu barokovej hudby Musica Barocca 2022 sa uskutoční v sobotu 27. augusta o 19.00 h v Kostole Premenenia Pána v Španej Doline.

Ostávajúce dva koncerty 10. ročníka medzinárodného organového festivalu Vivat vox organi 2022 sa uskutočnia v septembri v banskobystrickom Evanjelickom kostole. Predstavia sa na nich David di Fiore (USA/Slovensko) a Thierry Mechler (Francúzsko).