Múzeum Slovenského národného povstania s príchodom nového roka predstavuje zaujímavú multimediálnu výstavu krátkych filmov o spomienkach pamätníkov najmä spomedzi nemeckej menšiny v Československu s názvom „Rozdelené spomienky. Československo 1937-1948: Česi, Nemci, Rakúšania a Slováci“.

Pred vojnou žilo na Slovensku až 150 000 Nemcov, ktorí tu bývali stáročia a inú vlasť nepoznali. Po vojne však museli slovenskí Nemci z Československa odísť. Rovnako ako ich známejší vrstovníci z českých Sudet. Zostala ich hŕstka a svoju reč aj kultúru museli desaťročia držať v ústraní.

Nacistický útlak Čechov a Slovákov kontra trauma Nemcov, ktorí museli odísť po stáročiach spolužitia. Aj o tom je výstava Rozdelené spomienky. Pamätníci rozprávajú o Československu 1937–1948 farbistejšie: nemeckými, židovskými, maďarskými aj inými očami. Filmy nás vtiahnu do mozaiky vtedajšej Strednej Európy ich očami – očami pamätníkov, ktorí ešte aj dnes žijú medzi nami.

Tieto životopisné rozhovory sa nakrúcali v priebehu roka 2015 a boli zamerané najmä  na československých Nemcov, ktorí dnes žijú v Rakúsku, Česku a na Slovensku. Dej príbehov sa začína pred 2. svetovou vojnou, pokračuje ťažkým vojnovým obdobím, nevyhýba sa povojnovému nútenému odsunu nemeckých civilistov a voľne pokračuje ako spomienky až po súčasnosť. Pamätníci rozprávajú o svojej mladosti v Československu, o spolužití a priateľoch, ale aj o nacistických časoch, vojne a napokon aj o ich povojnovom vyhnaní. Hovoria o živote a o tom, ako ho ovplyvnilo dianie veľkej histórie. Jeden z filmov hovorí aj o súvise medzi slovenskými Nemcami a Slovenským národným povstaním. A hoci všetci zažili popri prekvapivých zvratoch aj ťažké a tragické chvíle, nestrácajú nadhľad ani humor, ktoré patria k životnej múdrosti.

Slávnostné otvorenie výstavy sa uskutoční vo štvrtok 18. januára 2018 o 18.00 h za účasti autora projektu Georga Trasku z Rakúskej akadémie vied, predstaviteľov nemeckého a rakúskeho veľvyslanectva a Goetheho inštitútu v Bratislave, ako aj niektorých pamätníkov, ktorí vo filmoch vystupujú. Výstavu bude možné navštíviť v Múzeu SNP denne okrem pondelka od 09:00 do 16:00 až do 28. februára 2018. Tvorcovia výstavy pripravujú viaceré sprievodné podujatia ako napr. verejnú debatu s renomovanými odborníkmi, komentovanú prehliadku či špeciálne lektoráty pre študentov stredných a vysokých škôl.