Aj keď zažívame v ostatných dňoch ešte skôr posledné dozvuky babieho leta, Operačný plán zimnej údržby mesta Banská Bystrica počíta od 15. novembra so začiatkom zimného obdobia. V praxi to znamená, že odhŕňače snehu a posypové stroje budú pripravené výjsť na cesty a chodníky.

sypac, odhrnac, zimna udrzba, BBonline.sk, BBRSCÚdržba ciest a chodníkov počas predchádzajúcej zimy vyšla mesto na 747 302 eur. Mesto Banská Bystrica zabezpečuje zimnú údržbu na 165 km cestných komunikácií, 50 000 m² parkovacích plôch a 117 000 m² chodníkov. Aj tento rok budú údržu pre samosprávu zabezpečovať dlhodobí zmluvní partneri – spoločnosti MIS a GANZ. Obe firmy majú spolu pripravených takmer 300 ton posypovej soli a skoro 80 ton inertného posypového materiálu.

Viaceré hlavné komunikácie v meste ale majú na starosti aj ďalší správcovia komunikácií ako Banskobystrická regionálna správa ciest, Slovenská správa ciest a tiež Národná diaľničná spoločnosť. Mapu vlastníctva komunikácií v meste nájdete tu…

O chodníky priľahlé k nehnuteľnostiam sa v zmysle všeobecne záväzného nariadenia o verejnom poriadku na území mesta starajú vlastníci týchto nehnuteľností. Povinnosťou vlastníkov je zároveň zamedziť padaniu snehu zo striech svojich nehnuteľností. V prípade, že sa o svoje nehnuteľnosti nestarajú, mestská polícia ich vyzve, aby tak urobili.

Vnútrobloky do 36-hodín

snehAj počas tejto zimy budú komunikácie v meste rozdelné do troch stupňov podľa dôležitosti. Zatiaľ čo tepnové komunikácie, spojovacie komunikácie s hromadnou dopravou, prístupové komunikácie k zdravotníckym zariadeniam či trasy hasičských vozidiel by mali byť upravené do 30-tich minút od zistenia zhoršenia stavu komunikácií. Zjazdnosť miestnych komunikácií druhej triedy musí byť zaistená do 12-tich a na obslužných komunikáciách tretej triedy, napríklad vo vnútroblokoch pri obytných domoch a menej husto obývaných uliciach, až do 36 hodín.

V prípade, že na vašej ulici nastala mimoriadna situácia na cestnej komunikácii alebo máte pocit, že na vás zimná údržba zabudla, môžete kontaktovať priamo infolinky jednotlivých spoločností, ktoré sa starajú o zimnú údržbu.

V prípade cestných komunikácií je to nonstop na číslach 048/4142939, 048/4143971 a 0902 929 304 alebo e-mailom na smado@misudrzba.sk. Dispečing údržby chodníkov je k dispozícii od 8.00 do 20.00 h na čísle 0905 612 313 alebo e-mailovej adrese ganz@mail.t-com.sk. V pracovných hodinách môžete tiež kontaktovať Oddelenie údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí Mestského úradu v Banskej Bystrici a to na telefónnom čísle 048/4330613 alebo prostredníctvom e-mailu zehnal@banskabystrica.sk.