Vo štvrtok 18. októbra 2012 sa od 9.00 v komornej sále Stredoslovenského osvetového strediska v Banskej Bystrici uchádzalo o priazeň odbornej poroty a divákov 27 mladých moderátorov-amatérov, ktorí zápolili na krajskom kole súťaže SÁROVA BYSTRICA 2012.

Súťažilo sa v dvoch vekových kategóriách (15-18 rokov a 18-25 rokov) a mladí moderátori sa museli popasovať so štyrmi súťažnými disciplínami, s ktorými moderátori bežne vo svojej profesii pracujú – čítanie spravodajského textu, interpretácia reklamného textu, moderovanie vlastnej relácie a vedenie rozhovoru so zaujímavým hosťom.

Z vyžrebovaných súťažných štvoríc, ktoré tvorili tzv. „vysielacie zmeny“ sa výrazne presadili v prvej, mladšej kategórii Lucia Maloveská (1. miesto s nomináciou do celoštátneho finále) , Matej Miklian a Viktória Vošková (obaja 2. miesto s nomináciou do finále) a Júlia Kamenská (3. Miesto). Zo štvorice súťažiacich v druhej kategórii najlepšie obstál Dávid Šimon a v jeho tesnom závese na druhom mieste si odniesla nomináciu aj Lenka Tichá. Tretia skončila Martina Hroncová.

Odborná porota v zložení PhDr. Janka Mesiariková, Mgr. Mária Mackurová a Ing. Marta Vybošteková zhodnotila na záver výkony súťažiacich na odbornom hodnotiacom seminári. Krajské kolo súťaže zorganizovalo a v súčasnosti očakáva na výsledky ďalších krajských kôl Stredoslovenské osvetové stredisko v Banskej Bystrici, ktoré túto súťaž pripravuje už 34. rokov. Celoštátne finále sa uskutoční v Banskej Bystrici 15. a 16. novembra 2012.