Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pripravuje zmeny v sociálnom poistení, na ktoré chce pripraviť mzdárov a personalistov. Práve oni budú musieť vo svojej práci zohľadniť zmeny, a tak ich chce ministerstvo už teraz pripraviť na plánované reformy prostredníctvom prednášky.

Prednáška sa uskutoční v budove Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, v pondelok 24.1.2011. Úlohy prednášajúceho sa zhostí samotný minister práce a podpredseda vlády SR Jozef Mihál. Kto má záujem o trojhodinový výklad na tému Zmeny v zákone o sociálnom poistení a ich vplyv na prácu v mzdových a personálnych systémoch, musí sa zaregistrovať do piatka 21.1.2011 na emailovej adrese silvia.chvostalova@employment.gov.sk.

Počet účastníkov je obmedzený na 300, účasť na prednáške nie je spoplatnená.