Najmladší kandidát do zastupiteľstva BBSK vníma nenaplnený potenciál kraja. Zlepšiť by chcel najmä oblasť školstva, rozvoj kultúry a turizmu.

MilošPrečo kandidujem do BBSK v takom mladom veku? Som toho názoru, že nič sa nezmení len tým, keď budeme za počítačmi na všetko frflať a kritizovať, zmena musí prísť s činmi a toho sa držím. Veľa ľudí hovorí, že voľby do VÚC sú zbytočné a o ničom nerozhodnú, tak na čo pôjdem voliť? To považujem za chybu. Nízka informovanosť o samosprávnych krajoch a ich kompetencií iba podporuje ľudí k ignorovaniu volieb. Už len správa ciest 2. a 3. triedy spadá pod kompetencie VÚC a to je asi najcitlivejšia oblasť každého okresu.

Jedna z oblastí, ktorá potrebuje zmenu k lepšiemu, je systém dotovania a propagácie kultúrnych akcií. Banská Bystrica ako krajské mesto ponúka minimum kultúrnych podujatí, ktoré by zaujali mladých ľudí. Jednoducho povedané, v Banskej Bystrici je raz za rok Radvanský jarmok, a to je jedna z minima akcií, kde sa niečo deje a ľudia vyjdú z domu.

Náš okres je plný príležitostí k zlepšeniu turizmu. Už len v okolí Banskej Bystrice je potenciál, ktorý by bol v iných krajinách dávno využitý tak, aby z neho mali prospech ľudia v celom okrese. Priamo v meste a v okolí je množstvo kultúrnych pamiatok, ktoré nie sú dostatočne propagované tak, aby pritiahli turistov vo vyššej miere.

V okolí nášho mesta je nespočetne mnoho lyžiarskych stredísk, ktoré ponúkajú aj iné možnosti trávenia času, či už v zimných alebo aj v letných mesiacoch. Toto všetko je potenciál, ktorý nedokážeme využiť v prospech cestovného ruchu. Drevený kostolík v Hronseku je unikát zaradený medzi pamätihodnosti UNESCO a mal by byť na očiach ako pýcha nášho okresu. Nie len ako ďalšia pamiatka, ktorú tu máme.

Školstvo je oblasť, do ktorej treba zainvestovať veľmi veľa času a prostriedkov. Je nutné, aby sa študenti vedeli reálne uplatniť na kvalifikovaných odboroch, ktoré vyštudovali. Toto vidím, ako hlavný problém školstva, ktorý je potrebné riešiť. Som toho názoru, že firmy by mali byť stimulované (či už finančne, alebo formou rôznych zvýhodnení)  k tomu, aby dali šancu mladým ľuďom, ktorí ju potrebujú k praxi a kvalitnej príprave do života. Väčšina absolventov nedostane pracovnú príležitosť kvôli nedostatočnej kvalifikácii alebo praxi, ale keď ju nemajú kde získať, budú stále v tomto začarovanom kruhu.

Vo voľbách 9. novembra je potrebné dať šancu novým neokukaným tváram. Jednou z nich je Miloš Horný s číslom 14.