Milí Banskobystričania,

môj volebný program je výsledkom všetkých stretnutí, ktoré som mal s vami. Vznikal na základe našich rozhovorov, ktoré boli pomyselným lakmusovým papierikom, ktorý mi prezradil, čo vás, obyvateľov mesta, trápi. Počúval som a to ma utvrdilo v presvedčení, že môj program je riešením mnohých problémov. Zachytáva najdôležitejšie oblasti týkajúce sa kvality života v Banskej Bystrici. Verím, že sa v ňom všetci nájdete.

V programe som sa zameral na sedem okruhov – Zamestnanosť a pracovné príležitosti, Podpora cestovného ruchu, Podmienky a príležitosti pre mladú generáciu, Istoty pre staršiu generáciu, Čisté a bezpečné mesto, Doprava a Šport.

Ak sa mi dáte vašu dôveru a v súboji o primátorské kreslo uspejem, verím, že sa nám spoločne s poslancami, ktorých si zvolíte, podarí dostať môj volebný program do našich každodenných životov.

Volebný program Mgr. Petra Gogolu

kandidáta na post primátora mesta Banská Bystrica

Banská Bystrica – moja srdcová záležitosť

1. Zamestnanosť a pracovné príležitosti

–      podporíme domáce podnikateľské prostredie

–      zabezpečíme prílev investícií a vytváranie pracovných príležitostí

–      transparentným spravovaním majetku a financií mesta dosiahneme vyrovnaný rozpočet bez ďalšieho zvyšovania úverového zaťaženia

2. Podpora cestovného ruchu

–      využijeme ideálnu polohu mesta, jej príťažlivé okolie a pamätihodnosti na to, aby sme vytvorili významné centrum cestovného ruchu so strategickým cieľom zvýšenia návštevnosti mesta

–      vytvorením mestskej agentúry cestovného ruchu podporíme podnikateľov v tejto oblasti

–      vybudujeme prímestské rekreačné zóny v Mestských lesoch, zveľadíme a dobudujeme turistické chodníky a cyklotrasy

3. Podmienky a príležitosti pre mladú generáciu

–      podporíme výstavbu nájomných bytov pre mladé rodiny

–      podporíme budovanie detských ihrísk na sídliskách

–      podporíme všetko, čo umožní mladým ľuďom aktívne a zmysluplne tráviť voľný čas (skateparky, in-line korčuliarske dráhy, podujatia nezávislej kultúry, športové ihriská)

–      obnovíme mestský amfiteáter

–      budeme hľadať riešenie poskytnutia priestorov pre záujmové aktivity mladých (hudobné, tanečné skupiny, folklórne súbory)

4. Istoty pre staršiu generáciu

–      sociálne služby dostupné všetkým seniorom za primerané ceny (domovy dôchodcov, domovy sociálnych služieb, denné stacionáre, stravovanie, sociálny taxík, atď.)

–      budeme hľadať riešenie problému bezdomovcov

–      osobám nad 65 rokov bezplatné cestovné v MHD

–      podporíme kultúrne aktivity, určené seniorom

5. Čisté a bezpečné mesto

–      podporíme zazeleňovanie plôch v meste

–      zabezpečíme prostredníctvom aktivačných prác celoročné systematické a dôsledné čistenie verejných priestranstiev mesta, kosenie trávnatých plôch a údržbu zelene

–      upravíme chodníky a prechody pre chodcov tak, aby umožňovali bezpečný pohyb vozíčkarom a matkám (a otcom) s kočíkmi

–      vybudujeme karanténnu stanicu a útulok pre túlavé zvieratá

–      zmeníme filozofiu fungovania mestskej polície

6. Doprava

–      matkám (aj otcom) na rodičovskej dovolenke pri preprave dieťaťa prostriedkom MHD bezplatné cestovné

–      obnovíme nočné spoje

–      zriadime školské autobusy pre bezpečnú dopravu detí a študentov do škôl

–      budeme venovať pozornosť riešeniu situácie s parkovaním v centre mesta, pri Rooseveltovej nemocnici a na sídliskách

7. Šport

–      vyvážime podporu futbalového a hokejového klubu a podporíme aj ďalšie športy

–      podporíme budovanie športovísk na sídliskách