Ozdravný tábor pre deti z Ukrajiny realizuje Metodické centrum UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí v gescii MŠVVaŠ na základe medzivládnej dohody oboch krajín. Za ukrajinskú stranu tábor zabezpečuje Fond pre deti Ukrajiny.

cmsSiteBoxPhoto_8409-4793S deťmi na Slovensko prichádza každoročne pani Nataša Šidenko ako zástupkyňa tejto inštitúcie. Tento rok  prišlo  z oblasti Černobyľa celkovo štyridsať detí. Tábor sa uskutočnil v dňoch 17. – 27. júna v Tatranskej Lomnici.

Cieľom tábora bolo športovo sa vyžiť a veľa zažiť. Tím mladých lektorov a animátorov z UMB pod vedením Magdalény Mikušovej každoročne pripravuje zaujímavý program s rodinnou atmosférou. V období, ktoré Ukrajina prežíva v posledných rokoch, je tento tábor výnimočnou príležitosťou na fyzickú aj psychickú regeneráciu zúčastnených detí.

Metodické centrum má pred sebou aktívne leto. V termíne od soboty 30. júla pripravujú jeho pracovníci Letný tábor mladých výskumníkov – po lokalitách Unesco. Po 31. júli sa začne v Demänovskej doline aj Krajanské leto s účasťou detí zo západnej Európy, v gescii Únie Slovákov žijúcich v zahraničí. Na august je naplánovaný už druhý ročník Školičky tradičnej kultúry a tiež aj tretí turnus zabehnutej Školy v prírode, tentoraz pre deti z Rumunska a Ukrajiny.