mestský-úrad1Podobne ako každý rok, aj počas blížiacich sa letných prázdnin Mestský úrad v Banskej Bystrici skráti svoje úradné hodiny. V prípade potreby využitia klientskeho centra alebo služieb matriky, sa tak sťaží situácia najmä pracujúcim, ktorí úrad nebudú môcť využiť popoludní.

Od stredy 1. júla až do pondelka 31. augusta 2015 budú úradné hodiny klientskeho centra, matriky a ohlasovne pobytu Mestského úradu Banská Bystrica upravené. Zatiaľ čo počas bežného roka môžete využiť služby samosprávneho úradu najčastejšie do 17-tej až 18-tej hodiny, počas leta to bude len do 15.30 h. Brány úradu sa pre verejnosť otvárajú o 7.30 h a počas prázdnin budú na klientskom centre i matričnom úrade v pondelok a utorok do 15.30 h, v stredu do 17-tej, vo štvrtok do 15.30 h avšak pre matriku ide o nestránkový deň, a následne v piatok len do 15-tej hodiny.