Obchodné spoločnosti založené mestom dávajú na reklamu tisícky eur, pravidlá pre výber subjektov, ktoré takýmto spôsobom podporia, nemajú. Medzi príjemcami sa ocitli aj poslanci mestského zastupiteľstva.

Obchodné spoločnosti založené mestom Banská Bystrica vyčleňujú prostredníctvom reklamných zmlúv finančné prostriedky na činnosť rôznych občianskych združení. Napriek tomu, že samospráva v rozpočte počíta s dotáciami. Tie rozdeľujú v komisiách mestského zastupiteľstva. Dovedna sa má v tomto roku cez mestské granty na kultúru a šport  prerozdeliť 377-tisíc eur.

Oslovení riaditelia troch obchodných spoločností priznávajú, že v ich prípade presné pravidlá podpory nemajú a rozhodujú sa na základe individuálneho posúdenia.

plaváreň
Bytový podnik mesta spravuje plaváreň na Štiavničkách. Spoločnosť vyčleňuje prostriedky na reklamu, od mesta pritom ročne požaduje 400-tisíc eur ako náhradu nákladov na prevádzku plavárne.

Riaditeľ Mestských lesov hovorí, že veľa žiadostí neevidujú. „Za ten čas, čo som v Mestských lesoch, boli možno dve,“ uviedol Blažej Možucha. Mestské lesy v roku 2012 poskytli 400 eur športovému klubu TJ Slávia Ekonóm UMB, 1500 eur na tlač monografie Šalková a obci Kordíky venovali 200 eur na pletenie adventných vencov. V čase Vianoc podporujú charitatívne darom stromčekov domovy dôchodcov.

V spoločnosti MBB, a.s. prijíma ponuky na využitie reklamnej plochy predstavenstvo. To tvoria okrem riaditeľa Ľubomíra Bobáka dvaja členovia strany SMER-SD. Ladislav Topoľský je predsedom najsilnejšieho poslaneckého klubu v mestskom zastupiteľstve a Stanislav Čarský pôsobil v MsZ ako poslanec za stranu SMER-SD v minulom volebnom období. „Spoločnosť nemôže vyhovieť všetkým záujemcom, nakoľko žiadosti sa líšia formou poskytnutia spolupráce, respektíve množstvom a kvalitou  ponúknutých reklamných aktivít. Spoločnosť MBB a.s podporuje hlavne podujatia, ktoré podporuje aj mesto Banská Bystrica a podporované aktivity slúžia občanom mesta BB,“ vysvetľuje pravidlá riaditeľ Ľubomír Bobák.

Najviac v rámci reklamnej zmluvy dostáva hokejový klub HC’05 Banská Bystrica. Mestská akciovka sa zaviazala v období od 1.februára 2012 do 31. októbra 2013 vyplatiť 127 124 eur. „Účelom tejto zmluvy je reklama na ľadovej ploche – propagácia MBB a.s  a Priemyselného parku Šalková,“ napísal v odpovedi pre BBonline.sk riaditeľ najväčšej mestskej akciovky.

Kalište 2012 135Okrem hokeja bola reklamná zmluva uzatvorená aj so Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov. Tento aj minulý rok dostali na organizáciu Stretnutia generácií v Kališti po 500 eur. Sumou 1000 eur v roku 2012 reklamne podporili aj Banskobystrický maratón.

Tretia spoločnosť vo vlastníctve mesta, Bytový podnik mesta (BPM), má široký záber subjektov, s ktorými uzatvorili reklamnú zmluvu. Bol to Slovenský zväz protifašistických bojovníkov (v rokoch 2012 a 2013 po 500 eur), basketbalový klub (2000 eur), Ski Klub Donovaly (800 eur). V rámci darovacej zmluvy obdržal 800 eur aj Envirofilm a mládež HC’05 (300 eur). Podpory sa dočkali aj projekty členov poslaneckého klubu SMER-SD v MsZ. Na tlač publikácie Ľubice Laššákovej o PKO išlo 2200 eur a na monografiu o Šalkovej, ktorej autorom je Marcel Pecník vyčlenila mestská spoločnosť 2000 eur.

Pirošík: Predmet reklamného záujmu u niektorých spoločností vyvoláva otázniky

Poslanci mestského zastupiteľstva voči takejto činnosti mestských obchodných spoločností zásadné výhrady nemajú. Podľa Martina Turčana (SDKÚ-DS) by si mali predovšetkým zadefinovať reklamnú stratégiu. „Je potrebné si uvedomiť, že ľudia, ktorí vedú tieto spoločnosti, sa zodpovedajú štatutárovi, tj. mestu, resp. dozornej rade, ktorá je zložená z poslancov mestského zastupiteľstva. Predseda dozornej rady, by mal byť prvý človek, ktorý by sa mal zodpovedať, či prostriedky vynaložené na takýto účel sú prostriedky vynaložené v rámci firemnej stratégie alebo sú to len účelovo nadotované peniaze a tým pádom zdvojujeme financovanie,“ povedal na margo reklamných a darovacích zmlúv mestských firiem Turčan.

V podobnom duchu sa vyjadril aj Vladimír Pirošík (Banskobystrická alternatíva). „Na takejto činnosti obchodných spoločností v princípe nevidím nič zlé. Samozrejme ale za podmienky pozitívneho hospodárskeho výsledku daných spoločností,“ povedal Pirošík. Podľa neho by mali byť vopred určené transparentné pravidlá, s tým, že jednotlivé firmy by sa špecializovali na určité oblasti, ktoré by podporovali. „Pretože podľa dostupných informácií ten predmet reklamného záujmu je veľmi rôzny a pri niektorých spoločnostiach vyvoláva otázniky, či za nimi nie je niečo ako politický klientelizmus,“ dodáva Pirošík.

Jakub Gajdošík, podpredseda najsilnejšieho poslaneckého klubu mestského zastupiteľstva zdôrazňuje, že v prípade finančnej podpory zo strany mestských firiem sa jedná hlavne o projekty, ktoré slúžia Banskobystričanom. Aj on si však vie predstaviť sprehľadnenie systému dotácií. „Pri všetkých projektoch sa jednalo o verejnoprospešné projekty a charitatívne projekty, ale do budúcna by mohla vzniknúť jedna dotačná schéma, ktorá by zahŕňala aj mestské spoločnosti, aj peniaze, ktoré sú rozdeľované prostredníctvom komisií MsZ.“

Gajdošík nevidí problém ani v tom, že podporu dostali projekty poslancov mestského zastupiteľstva. „V tomto by som konflikt záujmov nevidel. Slúži ku cti, že popri poslancovaní sa niektorí naši poslanci rozhodli písať knihy. Lebo v žiadnom prípade nejde o zárobok a knihy sú vysoko stratové. V týchto prípadoch, ich vydanie dotovali samotní autori najmä z vlastných peňazí. Títo ľudia to robia z lásky k mestu,“ dodáva podpredseda poslaneckého klubu SMER-SD, SNS, HZDS-ĽS v mestskom zastupiteľstve.

Prehľad reklamných zmlúv a darov za roky 2012, 2013:

Spoločnosť Typ zmluvy Dátum zmluvy Subjekt Suma
Mestské lesy peňažný dar 25.5.2012 TJ Slávia Ekonóm – O Pohár mestských lesov v orientačnom behu 200 eur
Mestské lesy peňažný dar 2012 obec Kordíky – pletenie adventných vencov 200 eur
Mestské lesy peňažný dar 11.5.2012 Stredoslov.národopis.združenie tlač monografie mestská časť Šalková 1500 eur
MBB zmluva o reklame 3.1.2012 HC’05 Banská Bystrica 127 124,13 eur
MBB zmluva o reklame 22.5.2012 Slovenský zväz protifašistických bojovníkov 500 eur
MBB zmluva o reklame 9.6.2012 Marathon BB 1000 eur
MBB zmluva o reklame 18.6.2013 Slovenský zväz protifašistických bojovníkov 500 eur
Bytový podnik mesta zmluva o reklame 21.5.2012 Slovenský zväz protifašistických bojovníkov 500 eur
Bytový podnik mesta zmluva o reklame 13.8.2012 Tlačiareň TYPOS – Ján Beňo – tlač publikácie Polstoročie kultúry 2200 eur
Bytový podnik mesta zmluva o reklame 20.8.2012 Stredoslovenské narodopisné združenie – monografia Šalková 2000 eur
Bytový podnik mesta zmluva o reklame 31.8.2012 Basket B.B. 2000 eur
Bytový podnik mesta darovacia zmluva 7.3.2013 Občianske združenie HC’05 Banská Bystrica (mládež) 300 eur
Bytový podnik mesta zmluva o reklame 15.3.2013 Ski Klub Donovaly 800 eur
Bytový podnik mesta darovacia zmluva 19.3.2013 Envirofilm 500 eur
Bytový podnik mesta zmluva o reklame 24.7.2013 Slovenský zväz protifašistických bojovníkov 500 eur