Dôvodom katastrofálneho stavu vozoviek v uliciach Banskej Bystrice je podľa vedenia mesta ich dlhodobo zanedbaný stav. Potrebná by bola kompletná rekonštrukcia, na ňu však nie sú peniaze.

Tatranska ulica_48
Ilustračné foto: BBonline.sk (L. Vicianová)

Vo štvrtok sa predstavitelia mesta a dodávatelia technických služieb stretli v rámci diskusnej platformy FórumBB. Najviac zarezonovala téma katastrofálneho stavu vozoviek v uliciach Banskej Bystrice. Podľa kompetentných je to dôsledok dlhodobo zanedbaného stavu ciest. Norma ukladá kompletnú rekonštrukciu povrchu každých 5-8 rokov.

„Opravy, ktoré robíme, sú ‚látaním‘ dier. Nemáme peniaze na kompletnú rekonštrukciu,“ povedal Milan Smädo, majiteľ spoločnosti MIS, ktorá realizuje pre mesto údržbu komunikácií. Čiastočné opravy sú dôvodom, prečo cesty u nás nevyzerajú ako v Rakúsku, kde sa menia ucelené celky a neopravujú iba diery. Kompletnú výmenu asfaltu by podľa prednostu Miroslava Rybára potrebovali takmer všetky cesty v meste. Stálo by to zhruba 54 miliónov eur, ale ročný rozpočet celého mesta je 43 miliónov.

Jedna z pripomienok v diskusii sa týkala aj tempa prác resp. toho, že prečo mesto využíva pri opravách iba firmu MIS, napriek tomu, že nemá exkluzívnu zmluvu. Podľa Renáty Hláčikovej, vedúcej oddelenia miestnych komunikácií a inžinierskych sietí, je tempo prác „nie negatívne“ a nie je reálne mať opravené cesty zo dňa na deň. „MIS je spoľahlivý partner a cesty budú opravené do konca mája, júna,“ dodala vedúca Hláčiková. Dovedna má mesto zazmluvnené a objednané opravy vo výške 265-tisíc eur.

Čo sa týka kvality samotných opráv, je mesto so službami dodávateľa spokojné. Na práce je trojročná záruka. „Možno to bude pre niekoho prekvapujúce, ale reklamácie sú zriedkavý jav,“ povedala Hláčiková s tým, že mesto má problémy so sieťovým rozpadom komunikácií. Samotné opravy držia, diery sa však vytvárajú vedľa nich. Mesto kontroluje dodržiavanie technologických postupov. Za kvalitou si stojí aj Milan Smädo. „Pokiaľ uvidíte mojich zamestnancov nedodržiavať technologické postupy, zavolajte mi, moje číslo je verejne dostupné,“ hovorí Smädo. Upozorňuje na to, že jeho firma nie je jediná, ktorá pôsobí na území mesta a nie všetky cesty sú v správe mesta (mapa správcov jednotlivých úsekov ciest na stiahnutie tu: Komunikacie podľa vlastnikov)

Jedným z riešení nevyhovujúceho stavu vozoviek je využitie prostriedkov z eurofondov. V minulosti mesto chcelo na tento účel čerpať prostriedky, ale krajské mestá boli z výzvy vylúčené. V súvislosti s novým rozpočtovým obdobím Európskej únie by mali vyjsť nové výzvy a mesto dúfa, že sa bude môcť do čerpania fondov zapojiť a bude úspešné.