Po tom, ako samospráva vybudovala nové mosty v Iliaši a Jakube, pripravuje projekty rekonštrukcie ďalších. V najbližších dňoch vysúťažený zhotoviteľ pristúpi k obnove spodného mosta na Mládežníckej ulici pri odbočke MHD, ktorá je kľúčová pre rekonštrukciu veľkého mosta, naplánovaného v budúcom roku.

V stredu, 21. júna 2023 dôjde k uzavretiu mosta pre dopravu z dôvodu frézovania a následných búracích prác. Všetkých preto prosíme o trpezlivosť a zvýšenú pozornosť. Prístup ku zjazdom ku garážam na obidvoch stranách ostane zachovaný.

Veľký most sa má dočkať rekonštrukcie na budúci rok.

Spodný most nad potokom Udurná v smere na križovatku s Poľnou ulicou je už dlhodobo v havarijnom stave. S cieľom zvýšiť bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky a vybudovať nový most, ktorý bude vyhovovať požiadavkám STN, preto mesto začína s jeho rekonštrukciou. Doba realizácie je naplánovaná na šesť mesiacov a oprava bude zrealizovaná z finančných prostriedkov mesta v hodnote zhruba 486 tis. eur s DPH.

„Súčasťou roky zanedbávanej dopravnej infraštruktúry sú aj mosty. Ich funkčnosť a dobrý stav boli, a naďalej sú, pre nás kľúčové. Aj preto sme sa počas uplynulého obdobia zamerali na ich podrobnú diagnostiku, ktorú sme zverili do rúk odborníkom zo Žilinskej univerzity v Žiline. Som rád, že po úspešne zrealizovaných projektoch v Iliaši či Jakube, pokračujeme v obnove ďalších nevyhovujúcich mostov v našom meste,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Počas budúceho roka je naplánovaná ďalšia významná investičná akcia mesta, a to rekonštrukcia veľkého mosta na Mládežníckej ulici. Súčasťou bude, okrem samotnej obnovy, aj preložka verejného osvetlenia či úprava miestnej komunikácie. Počas realizácie bude doprava presmerovaná na Mládežnícku ulicu, preto je dôležité, aby spodný (malý) most, v tom čase, už bol v bezchybnom stave.